Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den osynliga flickan

Skapad 2018-02-08 14:48 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Grundskola 5 – 8 Svenska som andraspråk
Kan en människa vara osynlig? Om detta ska vi läsa i författaren Deborah Ellis bok "Den osynliga flickan" som utspelar sig i Afghanistan. Vi kommer att följa Parvana och hennes familj under talibanernas regim i landet.

Innehåll

Vi kommer att ta reda på vem författaren till denna bok är. Du kommer också att lära dig många saker om landet Afghanistan.

Genom att läsa och diskutera boken kommer du att träna ditt läsflyt, ordkunskap, läsförståelse och förmågan att reflektera och analysera förhållanden i världen.

Du kommer också att skriva olika typer av texter som passar till boken.

Som avslutning kommer vi att baka ett bröd som ofta äts i landet.

Du kommer regelbundet att få uppgifter inlagda här i Unikum.

 

 

Här kommer en liten film om boken.

https://www.youtube.com/watch?v=Id0YJ33LDCA 

 

Här är länken till en film om bokens författare Deborah Ellis.

https://www.youtube.com/watch?v=PIsw9DMExF4 

 

Bedömning: Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i diskussioner om boken. Då ser jag också din hör- och läsförståelse och förmåga att reflektera över händelser.

                    Jag kommer att bedöma din förmåga att skriva olika slags texter i anslutning till boken.

 

Du kommer att få några läxor som på olika sätt är kopplade till boken. Den första läxan, v.11 handlar om författaren Deborah Ellis.

Uppgifter

 • Skriva recension

 • Recension

 • Läsförståelsefrågor på kapitel 2 och 3

 • Läsförståelsefrågor på kapitel 4.

 • Uppgift till kapitel 5

 • Sammanfattning av kap.6

 • Sammanfattning kapitel 7 och 8

 • Den osynliga flickan. Kapitel 1. Hör- och läsförståelsefrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Kunskapskrav Svenska som andra språk år 6

Kunskapskrav Svenska som andraspråk år 6

Lässtrategiert och läsflyt
 • SvA  E 6
Du kan läsa i boken med flyt.
Du kan läsa i boken med gott flyt.
Du kan läsa i boken med mycket gott flyt och med intonation.
Läsförståelse
 • SvA
 • SvA  E 6
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika delar av boken visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika delar av boken visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika delar av boken visar du mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om boken
 • SvA  E 6
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken
Beskiva din upplevelse av boken muntligt.
Du kan även beskriva din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Du kan även beskriva din upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Du kan även beskriva din upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Skriva T. ex en recension, en återberättande text, att formulera frågor till texten och att svara på frågor.
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll, relativt väl fungerande struktur och viss språklig variation. I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och viss språklig variation. I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Skriva T. ex en recension, en återberättande text och att svara på frågor.
 • SvA  E 6
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Källkritik T.ex. när vi söker information om Afghanistan.
 • SvA  E 6
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från några källor.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från några källor och kan förklara varför du valt just denna information.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från några källor och kan förklara varför du valt just denna information och hur du kan använda det du valt.
Sammanställning När du skriver en beskrivande text om landet Afghanistan
 • SvA  E 6
Texten innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Texten innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Texten innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Rita för hand eller infoga bilder eller film till texter.
 • SvA  E 6
Genom att kombinera text med bilder gör du en "loggbok" över arbetet med boken.
Genom att kombinera text med bilder kan du förstärka och levandegöra bokens budskap i din "loggbok" över arbetet med boken.
Genom att kombinera text med bilder kan du förtydliga, förstärka och levandegöra bokens budskap i din "loggbok" över arbetet med boken.
Själv- och kamratbedömning och att förbättra sina texter utifrån feedback.
 • SvA  E 6
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta dina texter så att de blir tydligare.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta dina mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta dina egna texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett mycket väl fungerande sätt.
Ordkunskap Att kunna använda specifika ord från boken.
 • SvA  E 6
Du kan använda några specifika ord från boken när du samtala om den.
Du kan använda flera specifika ord från boken när du samtala om den på ett utvecklat sätt.
Du kan använda flera specifika ord från boken när du samtala om den på ett välutvecklat sätt.
Kunna ställa frågor om texten och samtala om den.
 • SvA  E 6
Du kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet ganska bra.
Du kan du ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Att göra sig förstådd.
 • SvA  E 6
Du kan göra dig förstådd även om du inte hittar "rätt" ord.
Du kan göra dig förstådd på ett bra sätt även om du inte hittar "rätt" ord.
Du kan göra dig förstådd på ett mycket bra sätt även om du inte hittar "rätt" ord.
Muntlig redogörelse
 • SvA  E 6
Du kan förbereda att berätta om boken och när du berättar så har du med en inledning, innehåll och avslutning.
Du kan förbereda att berätta om boken och när du berättar så har du med en inledning, innehåll och avslutning och berättar med hjälp av en tankekarta.
Du kan förbereda att berätta om boken och när du berättar så har du med en inledning, innehåll och avslutning och berättar med hjälp av en tankekarta och kan titta upp mot de som lyssnar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: