Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förvaring och förpackningar

Skapad 2018-02-08 15:17 i Regnbågsskolan Gullspång
Visst har du några saker som du vill ha ifred? Du ska nu bygga en egen ask eller liten låda där du kan lägga dessa i. Hur vill du att asken ska se ut? Ska den vara i form av en kvadrat? Ska den ha utdragbara lådor? Du ska få prova olika sätt att bygga askar eller lådor på.
Grundskola 4 Teknik Svenska Bild
Att spara föremål och förvara saker har i alla tider varit viktigt för människan. Många av oss sparar på saker som vi tycker om. Du har säkert erfarenhet av olika typer av förvaringsaskar och lådor. Ibland vill vi spara något som är ömtåligt eller som vi är rädda om och försvinner lätt. En lösning på problemet är att göra en speciell behållare för just dina saker.

Innehåll

 

Mål att arbeta mot:

Du ska kunna:

 • se sammanhang mellan de behov som människan och samhället har av olika förvaringsmöjligheter såsom ex. askar och lådor.

 • utföra konstruktioner genom att konstruera stabilt.

 • känna till hur man planerar och genomför olika konstruktioner och förstå
  betydelsen av olika materialval och metoder för sammanfogning.

 • skriva en förklarande text där det tydligt framgår hur du har gått tillväga och vad som gått bra och/eller varit svårt.

Ord och begrepp

Du ska lära dig följande ord och begrepp:

kub, förvaring, konstruktion, mall, sammanfoga, dekorera, prisma, organisera, illustrera, förpackning, stabil och ordet hållbar.

Sortera förpackningar i grupp

 Du ska utifrån de förpackningar, som vi redan har i klassrummet, sortera dessa utifrån följande kriterier:
• material
• användningsområde
• storlek
• konstruktion
• form
• med eller utan lock
• stabilitet
Vi ska sedan diskutera tillsammans varför förpackningarna ser olika ut.

Undersöka förpackningar i grupp

Du skall nu få undersöka de förpackningar som är gjorda av papper, wellpapp och kartong lite mer eftersom du senare skall arbeta med dessa material till din egen förvaringsask.
Du ska arbeta i grupp och undersöka ett antal olika förpackningar. Ni skall tillsammans i gruppen undersöka förpackningarna och svara på följande frågor:

 • Vilket/vilka material är förpackningen gjord av?
 • Varför har man valt det materialet till förpackningen?
 • Hur många delar är förpackningen gjord av?
 • Hur sitter de olika delarna i förpackningen ihop?
 • Hur var det tänkt att förpackningen skulle öppnas då den fortfarande var obruten? Finns det olika sätt att öppna den på?
 • Hur försluter/stänger man förpackningen?
 • Hur förvarade man innehållet innan man hade de förpackningar som ni nu har framför er?

Ni ska berätta för oss andra vad ni kommit fram till.

Göra egna askar/förpackningar

Många av förpackningarna som vi har undersökt var gjorda i ett enda stycke eftersom det är enklare och minskar risken för läckage. Du skall nu få göra några olika sorters askar i ett enda stycke. Du ska få träna på två olika förpackningar som du får mallar till för att sedan göra den tredje som bedöms.

Slutuppgiften som bedöms

Du ska göra en egen ask samt en skiss med anteckningar som beskriver hur din ask ska se ut och konstrueras. Du får gärna använda ett kopieringsunderlag.

Innan du börjar konstruera ska vi tillsammans diskutera vad du ska tänka på när du fattar ditt beslut om din egen ask. 
• Storleken på det som skall förvaras
• Storleken på asken
• Hur sakerna skall organiseras och skyddas i asken.
• Hur asken öppnas och stängs.
• Hur askens utseende talar om vad som finns i den.

Specifikation av min ask.
Min ask skall…
• förvara mitt föremål på ett säkert sätt
• vara lätt att öppna och stänga
• vara välgjord
• vara hållbar
• se tilltalande ut
• visa vad som finns inuti

Skriftlig utvärdering som även den bedöms

Du får gärna använda dessa frågor som hjälp då du ska utvärdera skriftligt.Vilka råd skulle du ge till en kamrat som skall göra en förpackning?
Vad det något som var lite klurigt/svårt under arbetet?
Vad blev du bättre på?
Vad kan du berätta om förpackningar för en kamrat som inte arbetat med detta än?

Var det något som du blev förvånad över när det gäller hur man gör askar?
Hjälpte ni varandra i gruppen? Hur gick det till i så fall?
Vad är du nöjd med och vad har du lärt dig under arbetet?

Är asken välgjord?
Går asken att öppna och stänga på ett bra sätt?
Kan man använda asken flera gånger?
Är asken stor nog att förvara föremålet i?
Är materialet, som asken är gjord av, tillräckligt styvt/hållbart för att förvara föremålet i?

Skriv gärna på din dator.

 

Reflektera över en annans förpackning/ask

Du ska skriva ner vad du tycker om kompisens förpackning. Här är några tips på frågor:

Kan man förvara föremålet säkert?

Är den lätt att öppna och stänga?

Är den välgjord?

Är den hållbar?

Är den tilltalande?

Går asken/förpackningen att förbättra? Ge gärna tips om vad!

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Sv Tk Bl
Förvaring och förpackningar

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Skriva en beskrivande text, reflektera
Jag beskriver hur jag har arbetat med min förpackning/ask.
Jag beskriver i korthet hur jag har gått tillväga. Jag skriver i korthet vad jag är nöjd med.
Jag beskriver hur jag har gått tillväga när jag tillverkade min förpackning och reflekterar i korthet över min konstruktion genom att skriva om något som jag har lärt mig.
Jag beskriver hur jag har gått tillväga när jag tillverkade min förpackning och reflekterar över min konstruktion genom att skriva om något som jag har lärt mig och som jag är nöjd med.
Jag beskriver hur jag har gått tillväga när jag tillverkade min förpackning och reflekterar över min konstruktion genom att skriva flera saker som jag har lärt mig och som jag är nöjd med men även det jag skulle kunna ändrat på.
Se samband
Jag kan se samband mellan de behov som människan och samhället har av olika förpackningar.
Jag redogör för vad några olika förpackningar har för funktion för människan och i samhället med hjälp av stödfrågor.
Jag redogör för vad några olika förpackningar har för funktion för människan och i samhället.
Jag redogör för vad några olika förpackningar har för funktion för människan och i samhället och nämner då någon fördel eller nackdel i mitt resonemang.
Jag redogör för vad några olika förpackningar har för funktion för människan och i samhället och nämner då fördelar och nackdelar i mitt resonemang.
Utföra konstruktioner
Jag utför konstruktioner genom att konstruera stabilt.
Jag konstruerar en relativt stabil förpackning med mycket stöd.
Jag konstruerar en stabil förpackning med lite stöd.
Jag konstruerar en stabil förpackning helt på egen hand.
Planera och genomföra
Jag känner till hur man planerar och genomför olika konstruktioner och förstår betydelsen av olika materialval och metoder för sammanfogning.
Jag behöver stöd från kamrater och vuxna att planera och genomföra konstruktioner och då jag ska välja material. Jag behöver stöd då jag ska sammanfoga.
Jag planerar och genomför konstruktioner och väljer material med stöd från en kamrat. Jag sammanfogar på egen hand.
Jag planerar och genomför konstruktioner och väljer material på egen hand. Jag behöver stöd då jag ska sammanfoga.
Jag planerar och genomför konstruktioner helt på egen hand och väljer då lämpligt material och metod för att sammanfoga.
Skriva en förklarande text
Jag skriver en förklarande text där det tydligt framgår hur jag har gått tillväga och vad som gått bra och/eller varit svårt. Jag förtydligar genom att rita bilder.
Jag skriver hur jag har konstruerat med stöd. Jag har skrivit om några moment i mitt arbete. Läsaren får ställa frågor om min text för att förstå innehållet. Det finns bilder som visar i stora drag hur jag har gått tillväga. Jag får frågor om bilderna. Jag har svarat på några frågor till utvärderingen.
Jag skriver hur jag har konstruerat och får med de flesta momenten. Jag behöver stöd då jag skriver och läsaren får ställa frågor om min text för att förstå innehållet. Jag använder tydliga bilder. Jag har svarat på några frågor till utvärderingen.
Jag skriver hur jag har konstruerat på egen hand och får med de flesta momenten. Jag förtydligar med flera bilder som förstärker min förklarande text. Jag har svarat på de flesta frågor till utvärderingen.
Jag skriver hur jag har konstruerat på egen hand och får med alla moment. Jag förtydligar med flera bilder som förstärker min förklarande text. Jag har svarat tydligt på alla frågor till utvärderingen.
Skissa
Jag skissar en eller fler bilder så att läsaren förstår hur min förpackning ska se ut.
Jag ritar en mycket enkel skiss.
Jag ritar en eller flera skisser som är enkelt gjorda.
Jag ritar en eller flera skisser och har då med någon detaljer som förtydligar min förpackning.
Jag ritar en eller flera skisser och har då med några detaljer som förtydligar min förpackning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: