Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieplanering IMS5C, vårterminen 2018

Skapad 2018-02-08 15:34 i Falkenbergs gymnasieskola Falkenberg
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Studieplanering och läsanvisningar för IMS5C, vårterminen 2018 Läromedel : Språkvägen D av Ekblad, Ulrika och Söderqvist Caroline. Övrigt material får eleverna av läraren. Visst material finns på Classroom där även uppgifter lämnas in.

Innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Studieplanering

Läsanvisningar

Grupp IMS5C

-med studier mot kurs D

vårterminen 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsområde 1

CV och formellt brev

 

Du får material av din lärare: Skriva CV och skriva formellt brev

 

·      Skriv CV

·      Skriv formellt brev – arbetsansökan

·      Ord/grammatik – egenskaper/adjektiv

·      Inlämning: formellt brev och CV

 

 

Arbetsområde 2

Faktatexter

 

·      Vad är typiskt för faktatexter?

 

·      Läs faktatexten Wangari Maathai Nobels fredspris 2004, s 75 - 76. Samtala i par eller i grupp med utgångspunkt i frågorna 1 – 7 på s 74. Vid enskilt arbete besvara frågorna skriftligt.

 

·      Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår.

 

·      Läsförståelse av faktatexten Wangari Maathai Nobels fredspris 2004 på s 75 - 76. Svara på frågorna på 1 – 7 på s 77.

 

·      Läs faktatexten om Alfred Nobel, s 78 och besvara frågorna 14 – 16 på s 78.

 

·      Grammatik – sambandsord som binder ihop texten och skapar sammanhang.

 

·      Skriv en sammanfattning av faktatexten om Wangari, se uppgift 1 s 79. Inlämning.

 

·      Källkritik.

 

·      Skriv en faktatext om en person du beundrar eller tycker är intressant. Se uppgift 2 s 79. Sök information på nätet. Inlämning.

 

·      Kapiteltest – läsförståelse – ordförståelse - grammatik

 

 

Arbetsområde 3

Fakta - vikingar

 

·      Läs texten Handelsmän och krigare. Ordlista s 75 Du får material av din lärare.

 

·      Gör läsförståelsefrågorna s 74-75

 

·      Arbetshäfte

 

Träna synonymer s. 75

Öva ordföljd s 76

Lär dig använda Ingen inte … någon s 77 -78

Öva tempus s 78 -79

Öva där och dit s 80’

Öva satsadverbial

Öva konjunktioner

Träna läsning

 

·      Skriva – Berätta om en resa du har gjort. s 84. Inlämning.

 

·      Lyssna – svara på frågorna.

 

·      Kapiteltest – läsförståelse – ordförståelse – grammatik

 

 

Arbetsområde 4

Skönlitteratur – Frejas smycke s 85-86 i Sagor och sanningar

 

·      Ta ut de ord och uttryck som du inte förstår ur texten. (Sammanställ en ordlista av elevernas ord)

 

·      Skriv en kort sammanfattning av texten. Gemensam genomgång.

 

·      Skriv 5 läsförståelsefrågor. Inlämning.

 

·      Skriv ett brev till en person i texten. Inlämning.

 

·      Ordförståelsetest

 

 

 

Arbetsområde 5

Argumenterande text/insändare

 

·      Utgångspunkt – 8 dagar – läsa artiklar.

 

·      Vad som är typiskt för argumenterande text. Ord, begrepp, struktur

 

·      Skriva: Ta utgångspunkt i någon av artiklarna och skriv en argumenterande text.

 

·      Kapiteltest. (ny tidning – skriv i skolan)

 

·      Muntlig redovisning

 

 

 

Arbetsområde 6

Nyhetsartikel

 

·      Vad är typiskt för nyhetsartiklar?

 

·      Läs nyhetsartikel Regeringens middagsmiss på s 53 – 54. Samtala i par eller i grupp med utgångspunkt i frågorna 1 – 5 på s 52. Vid enskilt arbete besvara frågorna skriftligt.

 

·      Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår.

 

·      Läsförståelse av nyhetsartikel Regeringens middagsmiss på s 53 – 54.  Svara på frågorna på 1 – 9 på s 55.

 

·      Repetition presens, preteritum.

 

·      Undersök nyhetsartiklar med utgångspunkt i frågorna vem? var? vad? när? hur? varför?  Du får material.

 

·      Skriv en egen fiktiv nyhetsartikel med utgångspunkt i en fabel. Inlämning.

 

·      Kapiteltest.

 

 

Arbetsområde 7

Berätta till en bild

 

·      Välj en bild men berätta inget om bilden.

·      Grupparbete – titta på varandras bilder och berätta om bilden. (Den som valt bilden är tyst)

Vem finns på bilden?

Var togs bilden?

Varför togs bilden?

Skriv ned stödord om varje bild med utgångspunkt i diskussionerna runt bilden.

Muntlig redovisning. Eleven som äger bilden berättar om sin bild för gruppen.

 

 

Arbetsområde 8

Det stora mysteriet – pesten i Europa

 

·      Läs texten s. 89 – 90 Det stora mysteriet – pesten i Europa.

Ordlista. Skriv ned ord och uttryck som du inte förstår som inte finns i ordlistan.

 

·      Skriv en kort sammanfattning av texten. (Ta gärna hjälp av läsförståelsefrågorna i arbetshäftet när du gör din sammanfattning)

 

·      Arbete i arbetshäftet:

 

Läsförståelse

Öva ord – synonymer

Adjektiv  - -lös eller –fri

Direkt och indirekt tal

Ordföljd i bisats

Lär dig använda ordet annan

Öva substantiv i bestämd form

Träna läsning

 

·      Skriva. Vad vet vi om hiv och aids?

Sök och sammanställ fakta om hiv och aids.

Var började sjukdomen?

 

·      Kapiteltest: läsförståelse, ordförståelse, grammatik,

 

 

Arbetsområde 9

Skönlitteratur

 

·      Texttyp skönlitteratur: roman

Vad som är typiskt för en roman. Begrepp.

 

·      Läs utdraget ur romanen Ondskan av Jan Guillou

(du får utdraget av din lärare (ur Nya Språknyckeln D)

 

·      Gör en ordlista med orden du inte förstår. Träna på orden.

 

·      Gör läsförståelsefrågorna på s 10, skriftligt.

 

·      Se filmen. Hur gick det sen?

 

·      Kapiteltest.

 

 

Arbetsområde 10

Tobaksplantan – en giftig växt

 

·      Läs texten på s 139 – 140.

·      Ordlista. Skriv ned ord och uttryck som du inte förstår som inte finns i ordlistan.

 

·      Skriv en kort sammanfattning av texten. (Ta gärna hjälp av läsförståelsefrågorna i arbetshäftet när du gör din sammanfattning.

 

·      Arbeta i arbetshäftet

 

Läsförståelsefrågorna s 140

Öva ord – bilda substantiv s141

Använd vanliga adverb s 142

Skillnaden mellan verben vara och bli s143 - 144

Perfekt particip med vara och bli  s 144 - 145

Tidsbisats s 146

Uttryck för framtid s 147 - 148

Träna läsning 149

Skriv ned argument för att sluta röka för att ge en vän råd att sluta röka.

·      Kapiteltest

 

Arbetsområde 11

Rökarna – en dilemmasaga

 

·      Läs texten på s 150 – 151

Ordlista. Skriv ned ord och uttryck som du inte förstår.

 

·      Gör en kort sammanfattning av texten.

 

·      Diskutera dilemmat.

 

·      Muntliga övningar dilemman.

 

·      Skrivuppgift: Välj ett dilemma. Beskriv dilemmat och berätta hur du skulle lösa det och förklara varför din lösning är den bästa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: