Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset vt 2019

Skapad 2018-02-08 15:36 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Bakgrund: Du har precis flyttat in i en ny lägenhet och ska lära känna alla dina grannar.

Innehåll

Under ett antal veckor kommer du och dina klasskamrater att bygga upp fiktiva identiteter och ni har just flyttat in i samma hyreshus. Ni lär känna varandra genom olika aktiviteter.

Vi jobbar med ett kapitel i taget. I samband med varje kapitel repeterar vi ord och fraser som du lärt dig under högstadiet. För varje kapitel skriver du en kladd som du lämnar in för rättning. Den rättade kladden renskriver du sedan. Vi använder inte digitala lexikon utan ordböcker. Ditt häfte med de renskrivna texterna lämnas in för en slutlig bedömning.

Ett par av uppgifterna är muntliga uppgifter där du får öva på din muntliga förmåga.

Sista inlämningsdatum:

Uppgifter

 • Kapitel 1: Din identitet

 • Kapitel 2: Din lägenhet

 • Kapitel 3: Inflyttningsfesten

 • Kapitel 4: En vanlig dag

 • Kapitel 5: På caféet

 • Kapitel 6: På semester

 • Kapitel 7: Speed dating

Matriser

M2
Kunskapskrav i moderna språk (språkval) åk 7-9

Syfte

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förstå talat språk
På cafét (uppgift 5) Speeddating (uppgift 7)
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Använda innehållet i talat språk och texter i egen produktion
På caféet (uppgift 5) Speed dating (uppgift 7)
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i skriftliga framställningar
Din identitet (uppgift 1) Din lägenhet (uppgift 2) En vanlig dag (uppgift 4) På semester (uppgift 6)
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta egna framställningar
Din identitet (uppgift 1) Din lägenhet (uppgift 2) En vanlig dag (uppgift 4) På semester (uppgift 6)
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig i muntlig och skriftlig interaktion
På caféet (uppgift 5) På semester (uppgift 6) Speed dating (uppgift 7)
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier i interaktionen
På caféet (uppgift 5) Speed dating (uppgift 7)
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: