Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden åk 5

Skapad 2018-02-08 15:39 i Olseröds skola Kungälv
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Geografi Svenska
Vi ska tillsammans göra en resa genom länderna i Norden. Var någonstans ligger Norden? Vilka länder finns i Norden? Hur ser ländernas olika landskap ut? Var bor invånarna och vad jobbar de med? Vilka städer, berg, vattendrag finns? Hur skriver man en faktatext om en land? Vad ska vara med?Hur skriver man jämförelser? Det ska du få lära dig mer om!

Innehåll

 

Under vecka 3-11 kommer vi att arbeta med de nordiska länderna i ämnena geografi och svenska. 

 

Under arbetet kommer vi att:

Granska hur en faktatext är uppbyggd.

Använda olika beskrivande och jämförande begrepp.

Läsa olika faktatexter.

Söka fakta i olika faktatexter.

Skriva en faktatext två och två eller tre och tre.

Se Geografens testamente om Norden. 

Diskutera och svara på frågor till filmavsnitten.

Bygga ett landskap i en pizzakartong av trolldeg.

Färglägga landskapet och märka ut viktiga platser.

Använda olika begrepp när vi skriver och pratar om de nordiska länderna.

Se filmer om de nordiska länderna och ta ut viktig fakta.

Träna på att göra olika jämförelser mellan Nordens länder.

 

 

Viktiga begrepp: 

topografisk karta, tematisk karta, 

vulkan,glaciär, fjord, vik, dal, lågland, högland,

klimat, golfströmmen,

statsskick, monarki, republik,

tätbefolkat, glesbefolkat, sysselsättning,

naturresurs, importera, exportera, jordbruk, skogsbruk,

sevärdhet,

 

Du visar dina kunskaper genom att:

Skriva en faktatext. 

Delta i diskussioner.

Svara på frågor skriftligt och muntligt

Konstruera en topografisk karta i en pizzakartong.

Sätta ut olika platser på en karta.

Göra olika jämförelser länderna emellan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Sv Ge SvA
Norden åk 5

Norden

--->
---> --->
---> ---> --->
Namngeografi
Du känner till vilka de nordiska länderna och dess huvudstäder är och kan placera ut dem på en karta över Norden.
 • Ge  E 6
Du namnger med viss hjälp de nordiska länderna och placerar med viss hjälp ut dem på en karta över Norden. Du talar med viss hjälp om vilka huvudstäderna i de nordiska länderna är samt placerar med viss hjälp ut dem på en karta över Norden.
Du namnger med viss säkerhet de nordiska länderna och placerar med viss säkerhet ut dem på en karta över Norden. Du talar med viss säkerhet om vilka huvudstäderna i de nordiska länderna är samt placerar med viss säkerhet ut dem på en karta över Norden. Du sätter också ut några andra viktiga städer och vatten med viss hjälp.
Du namnger med stor säkerhet de nordiska länderna och placerar med stor säkerhet ut dem på en karta över Norden. Du talar med stor säkerhet om vilka huvudstäderna i de nordiska länderna är samt placerar med stor säkerhet ut dem på en karta över Norden. Du sätter också ut några andra viktiga städer och vatten med viss säkerhet.
Naturlandskap
 • Ge  E 6
Du skriver något om vilka naturtyper som finns i ett nordiskt land.
Du skriver om vilka naturtyper det finns i ett Nordiskt land.
Du skriver om vilka naturtyper det finns i ett par Nordiska länder.
Naturresurser
Du skriver något om någon naturresurs som finns i ett nordiskt land. Du berättar med viss hjälp om någon betydelse av detta för samhället.
Du skriver om vilka naturresurser som finns i ett nordiskt land. Du berättar med viss säkerhet om några betydelser av detta för samhället.
Du skriver om vilka naturresurser som finns i flera nordiska länder. Du berättar med säkerhet om några betydelser av detta för samhället.
Kartor
 • Ge  E 6
Du kan med hjälp av en kartbok konstruera en karta som visar vilka naturtyper som finns i ett Nordiskt land.
Du kan med hjälp av en kartbok konstruera en karta som visar vilka naturtyper som finns i ett Nordiskt land och hur landets topografi ser ut.
Du kan med hjälp av en kartbok konstruera en karta som tydligt visar vilka naturtyper som finns i ett Nordiskt land och hur landets topografi ser ut.
Befolkningsfördelning
Du skriver om hur befolkningen är fördelad i ett nordiskt land och ger med viss hjälp någon orsak till fördelningen och beskriver någon konsekvens av denna.
Du skriver om hur befolkningen är fördelad i ett nordiskt land och ger med viss säkerhet några orsaker till fördelningen och beskriver någon konsekvens av denna.
Du skriver om hur befolkningen är fördelad i ett par nordiska länderna och ger flera orsaker till fördelningen och beskriver konsekvenser av denna.
Begrepp
 • Ge  E 6
Du använder något geografiskt begrepp på ett korrekt sätt.
Du använder flera geografiska begrepp på ett korrekt sätt.
Du använder många geografiska begrepp på ett korrekt sätt.
Struktur
 • Sv  E 6
Din faktatext om landet har någon underrubrik ( ex. befolkning, klimat, natur m.m.)
Din faktatext om landet har några underrubriker(ex. befolkning, klimat, natur m.m..)
Din faktatext om landet har underrubriker.
Innehåll
Du håller dig relativt väl till underrubrikens ämne. Dvs. att du håller dig till att bara beskriva naturen under rubriken natur.
Du håller dig relativt väl till underrubrikernas ämnesområden.
Du håller dig väl till underrubrikernas ämnesområden.
Stavning och meningsbyggnad
 • Sv  E 6
Du skriver oftast meningar med stor bokstav och punkt. Du stavar de flesta orden rätt.
Du skriver egna meningar med stor bokstav, punkt och kommatecken. Du stavar de flesta orden rätt.
Du skriver egna korrekta meningar med stor bokstav, punkt och kommatecken. Du stavar nästan alla ord rätt.
Göra jämförelser
Du ska kunna jämföra olika länder på olika områden. T.ex. ländernas naturtillgångar, befolkningstäthet m.m.
Du kan med viss hjälp göra någon jämförelse mellan två länder.
Du kan självständigt göra någon egen jämförelse mellan två länder.
Du kan självständigt göra flera olika jämförelser mellan två länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: