Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik-Grundsär 1-6

Skapad 2018-02-08 15:42 i Lunnaskolan Härryda
Grundsärskola F – 6 Matematik
Under läsåren kommer vi att arbeta med matematikinlärning på många olika sätt och med hjälp av våra sinnen. Tillsammans ska vi utveckla ditt intresse för matematik och göra dig säker på matematiska situationer i din vardag.

Innehåll

Syfte-förmågor och kunskaper som ska utvecklas.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • lösa matematiska problem
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Undervisning och arbetsformer

Du ska träna dina förmågor bland annat genom att:

 • ramsräkna
 • träna addition och subtraktion med hjälp av konkret material.
 • titta på livet i mattelandet. 
 • spela mattespel.
 • arbeta med matteappar på ipad. 
 • arbeta praktiskt med matematik genom handdockan Kicki ekorre. 
 • jobbar med matematik utomhus.
 • arbeta i mattebok.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  1-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  1-6
 • Tal i bråkform.
  Ma  1-6
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  1-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  1-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  1-6
 • Begreppet slump och slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-6
 • Undersökningar i för eleven bekanta situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  1-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
  Ma  1-6
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  1-6
 • Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd, höjd.
  Ma  1-6
 • Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
  Ma  1-6
 • Geometriska mönster.
  Ma  1-6
 • Proportionella samband, däribland begreppen dubbelt och hälften.
  Ma  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  1-6

Matriser

Ma
Matematik matris år 1-6 Grundsärskola

Visar intresse för
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan **medverka** i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Du kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till **delvis fungerande** lösningar.
Du kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till **väl fungerande** lösningar.
Taluppfattning och tals användning
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1 000.
Dessutom **medverkar** du i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser du additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–100 på ett **delvis fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser du additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1– 1000 på ett **väl fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Du kan också **medverka** i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på internet.
Du kan också på ett **delvis fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på internet.
Du kan också på ett **väl fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på internet.
Du **bidrar** också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar
Tid och pengar
Du kan **bidra** till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information
Du kan föra **enkla** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Sannolikhet och statistik
Du **bidrar** till att beskriva informationen i någon tabell eller något diagram
Du beskriver informationen i någon tabell eller något diagram på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Du beskriver informationen i någon tabell eller något diagram på ett **ändamålsenligt** sätt.
Geometri
Du **bidrar** till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
Du mäter och avläser sträckor, massor och volymer med **viss säkerhet**.
Du mäter och avläser sträckor, massor och volymer med **säkerhet**.
Ämnesspecifika begrepp
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: