Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassisk musikhistoria (prov) åk9

Skapad 2018-02-08 15:50 i Torpskolan Lerum
Planering för att ge eleverna ett sammanfattande musikhistoriskt perspektiv med utgångspunkt i de olika musikhistoriska epokerna.
Grundskola 9 Musik
Det här arbetsområdet ger dig kunskap om den klassiska musikens utveckling från Antiken till Modernismen, samt de mest kända kompositörerna och deras mest kända verk.

Innehåll

Mål efter avslutat område

Målet med undervisningen är att du ska få ökad förståelse för musikens ursprung, dess likheter och olikheter samt fördjupa din kunskap om betydande kompositörer verk och musikaliska händelser.

Så här kommer vi att arbeta

Vi tittar på en informationsfilm (finns bifogad längre ner) med lyssningsexempel, läser en sammanfattande text och avslutar med ett prov. 

 

Bedömning

Genom arbete med den faktabaserade musikhistoriska sammanfattningen förväntas du som elev lära dig det mest väsentliga i det musikhistoriska perspektivet. Du har möjlighet att diskutera med både din lärare och med dina årskurskamrater om det uppstår frågetecken.  

Du kommer att göra ett prov, där du bedöms utifrån de betygskriterier som finns i Lgr11 (se nedan).

Bedömningen ligger i hur mycket du har uppfattat, kan förklara och beskriva. Din förståelse och kunskap i ämnet kommer också vidare att kunna påvisas i ett eventuellt kompletterande skriftligt eller muntligt diskussionstillfälle om så behövs eller önskas.

 

Utdrag ur Lgr11 s. 106

Eleven kan föra välut­vecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika (genrer), epoker och kulturer...

 

 

 

 

Uppgifter

  • prov - klassisk musikhistoria

Matriser

Mu
klassisk musikhistoria

Musikens Sammanhang & Funktioner

F
E
C
A
Musikaliska resonemang
Du kan ännu inte, på något sätt, föra underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer 
och samhällen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Karaktärsdrag, genrer, epoker, kulturer
Du kan ännu ej, på något sätt urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: