Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maja upptäcker naturen

Skapad 2018-02-08 15:52 i Höjdens förskola Färgelanda
Förskola
Vi vill med hjälp Maja upptäcka våren och hösten tillsammans med barnen.

Innehåll

Vi vill tillsammans med barnen upptäcka naturen genom att bland annat så olika grödor, undersöka träd och djur samt utföra lite experiment

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Att barnen ska få en förståelse för vart vår mat kommer ifrån och vara mer nyfikna på maten. Men också få en förståelse för vilka djur, träd och växter som vi har i vår omgivning. Vi vill väcka en nyfikenhet hos barnen både gällande maten men också naturen med olika djur och växter/träd. Barnen har inte vågat smaka på maten som serveras och vi hoppas att det ska förändras genom att vi tillsammans provar olika grönsaker. Genom att väcka barnens intresse redan nu kan den förhoppningsvis finnas kvar när de blir äldre.

 

Ex. Utifrån samtal med barnen och observationer i gruppen finns det tendenser att barnen svarar, väljer aktiviteter m.m. utifrån vad andra  väljer, inte utifrån dem själva. Verksamheten skall därför erbjuda ett klimat där initiativ uppmuntras samt aktiviteter som stimulerar självkänsla och självförtroende.

Det egna formulerade verksamhetsmålet är att stärka barnens självkänsla och självförtroende både individuellt och i grupp. 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:

 • visar nyfikenhet ex våga smaka på något nytt
 • vågar ställa frågor
 • vara med och delta ex när vi planterar
 • nyfikna på vår omgivning ex. träd och djur
 • delaktiga i undersökande

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

* gå på promenader och kolla på naturen

* experimentera

* göra barnen nyfikna

* medvetna pedagoger som efterfrågar barnens åsikter och lyfter variationen

*

 

Litteratur/forskningsamknytning

Sättet att ställa frågor till barnen kan ha betydelse för hur dem lär sig, produktiva frågor kan vara ett sätt att väcka nyfikenhet hos barnen. Även om det ibland viktigt att svara direkt på barnens frågor kan det ibland vara bra att vänta med svaret (Lättman-Masch,Wejdemark, Jacobsson, Persson & Ekblad, 2014). Då det är mellan en fråga och svaret som ett lärande sker när barnen bland annat undersöker för att ta reda på mer för att kunna finna ett svar på frågan.

Barnens delaktighet genom hela processen

Barnintervjuer, pedagogisk dokumentation, återkommande samtal ex matsituationer

Vårdnadshavares delaktighet

Vårdnadshavares delaktighet sker genom unikum, att vi lägger upp blogginlägg som alla vårdnadshavare kan ta del av och att det sker en daglig dialog med vårdnadshavarna där vi kan diskutera det vi gjort.

 

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Vi avsätter varje torsdagsförmiddag till naturupplevelse och natursamling, men även andra dagar ibland. Vi använder Majaböcker som handlar om naturen tillsammans med barnen, men också ipaden. Kollar upp olika saker som vi är nyfikna på och som vi inte vet. Vi tar också mycket bilder på det som barnen gör och sätter upp på väggarna så att barnen själva kan diskutera och titta. Skaffa mer faktaböcker/böcker som barnen själva kan titta i och undersöka.  

Utvärdering.

Pedagogerna genomför en analys av den pedagogiska dokumentationen, av reflektionsprotokoll men också genom barnobservation och barnintervjuer.

Utvärdering och sammanställning planeras till 15/6-18.

 

Uppgifter

 • Plantera paprikor, äpplen och päron

 • Fågelmatare

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: