Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syrsor

Skapad 2018-02-08 16:14 i Musiklådan Grundskolor
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik Svenska Bild
Under våren har vi syrsor i klassrummet. Vi ska arbeta med dem i många olika ämnen.

Innehåll

Ur centrala innehållet:

 

Bild
Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram

Plana och formbara material

NO
Sortera, gruppera, artbestämma

Enkla näringskedjor

Enkla naturvetenskapliga undersökningar och fältstudier

Dokumentation

Svenska
Faktatexter för barn

Texter som kombinerar ord och bild

Informationssökning och källkritik

Matematik
Mätning av längd, massa, volym

Slumpmässiga händelser i experiment

Överslagsräkning

Rimlighetsbedömning

 

Teknik
Material för eget konstruktionsarbete

Undersökande av vardagliga föremål

 

Arbetssätt

Följa elevernas intresse. Utgå från deras frågor.

Läsa om olika syrsor. Göra experiment och tillsammans dokumentera. Försöka få dem att lägga ägg. Mata och städa. Hitta bra gömställen. Återbruk av annat material.

Samtal om t ex ekologi, insektsbekämpning mm

Skriva av faktatext på dator.

Mäta hur långa de är. Jämföra över tid.

Rita och måla, t ex livscykeln och näringskedja. Fotografera och lägga upp på Instagram.  Redovisa för fadderbarn.

Samarbete med fritids/pedagogiskt fritids: skapa en syrsa i valritt material. Drama

Bilduppgifter: En steg för steg-teckning. En symmetrisk syrsa på rutat papper. En serie med lite text.

 

 

Konkretisering av mål

·         Jag kan berätta om en hur en syrsa lever. Jag vet vad den äter, hur den bor, hur den förökar sig.

·         Jag kan använda orden livscykel och näringskedja när jag pratar om syrsor.

·         Jag har skrivit en kort faktatext.

·         Jag har varit med och gjort inlägg på instagram, där jag kommit med förslag på text.

·         Jag kommer med förslag på inredning till terrariet och konstuerar egna gömställen mm

·          Jag läser faktatext och kan berätta om innehållet i texten.

·         Jag deltar i experiment och fältstudier.

·         Jag har skrivit en serie om en syrsa.

·         Jag har gjort en detaljerad bild av en syrsa.

·         Jag deltar i dramaövningar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: