Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3 vt 2018

Skapad 2018-02-08 16:20 i Rindö skola Vaxholm Stad
Matematik år 3 vt 2013 MatteSafari 3A,3B Färjestadsskolan, Karlstad
Grundskola 3 Matematik

Innehåll

Elevens mål

När vi har arbetat med kurserna ska du kunna:

- Multiplikation (tabell 1-5 och 10)
- Division (talområdet 0-20)
- Bråk (1, 1/2, 1/3, 1/4)
- Problemlösning/textuppgifter
- Enheter: mäta längd,vikt,volym,temperatur och tid (klockan)
- Symmetri
- Mönster och talmönster

--Rimlighetsbedömning , överslagsräkning

-Geometriska objekt och deras egenskaper

-Proportionella samband

 

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta i helklass, i mindre grupper, parvis samt  individuellt:

 • i mattesamlingar
 • i olika mattekurser t ex multiplikation, division, bråk osv. 
 • i qnoddarna
 • med att spela mattespel
 • med praktisk matematik
 • med att lösa mattekluringar
 • med matteläxor
 • i matteboken, i mattehäften och på lösa matteblad

 

Så här kommer vi att bedöma om du nått dina mål

Vi kommer att bedöma om du nått elevens mål genom att

 • observera om du är aktiv i matematikarbetet både enskilt och i grupp
 • du får visa din förmåga att lösa uppgifter både muntligt och skriftligt
 • du får visa din förmåga att lösa uppgifter både enskilt och i mindre grupp

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: