Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidslinje - Big Bang till Järnåldern

Skapad 2018-02-08 18:44 i Stora Högaskolan Stenungsund
Grundskola 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Bild Svenska
Hur ser din tidslinje ut? Vi kommer att titta på jordens tidslinje från Big Bang fram till Järnåldern.Vad kännetecknar de olika tidsperioderna? Du kommer att ges möjlighet att utveckla dina förmågor med kommunikationsförmågan i fokus.

Innehåll

Undervisning

 • Titta på filmer
 • Läs fakta texter
 • Söka fakta på nätet
 • Diskussioner i grupp och helklass
 • Skap planscher om olika områden
 • Delge och redovisa dina kunskaper för klasskamrater
 • Besöka platser för att se spår i naturen från bl.a. Istiden

 

Bedömning

Se matrise.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

NO Sv Bl SO
Tidslinje - Big Bang till Järnåldern

Jag kan;
Jag kan öva mer;
Tidslinje
- göra en egen tidslinje. - läsa av en tidslinje.
- på att gör egen tidslinje. - läsa av tidslinjer.
Det första livet
- förklara hur jorden kom till. - i grova drag förklara djurens utveckling på jorden. - skriva en faktatext om ett djur.
- på att förklara hur jorden kom till. - på att förklara djurens utveckling på jorden. - på att skriva faktatexter.
Istiden
- beskriva hur vi kan se spår av Istiden idag. - begreppen rullstensås, flyttblock och jättegryta.
- på att se hur Istiden kan påvisas i naturen. - på begreppen rullstensås, flyttblock och jättegryta.
Människans historia
- i korthet beskriva människas utveckling från Neandertalare till Homo Sapiens.
- på att beskriva människas utveckling från Neandertalare till Homo Sapiens.
Forntiden
Du kan berätta om: om vilka år tidsepoken varade mat kläder material redskap
- berätta om Jägarstenåldern - berätta om Bondestenåldern - berätta om Bronsåldern - berätta om Järnåldern - sätta ut åldrarna på en tidslinje
- berätta om Jägarstenåldern - berätta om Bondestenåldern - berätta om Bronsåldern - berätta om Järnåldern - sätta ut åldrarna på en tidslinje
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: