Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning 0-1000

Skapad 2018-02-09 08:33 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 2 Matematik
Vi jobbar med tusental!

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Lgr11 Matematik

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik och välja rätt metod.

  

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 • talen 0–1000 
 • tal i olika kulturer genom historien 
 • addition och subtraktion inom talområdet 0 –1000 
 • huvudräknings-
  uppgifter till kapitlets innehåll
   

 

HUR?

 • Vi lyssnar på en berättelse som handlar om det vi ska jobba med. 

 

 • Vi samtalar och diskuterar hur vi tänker.

 

 • Vi gör huvudräkningsuppgifter.

 

 • Vi arbetar med gemensamma genomgångar. 

 

 • Vi jobbar med elevböckerna.

 

 

 • Vi använder laborativt material som tex. klossar, talkort.

 

 

VARFÖR?

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att: 

 

 • skriva tal inom talområdet 0–1000 
 • öva på entalens, tiotalens och hundratalens plats i positionssystemet 
 • öva på nollans betydelse 
 • tolka och nyttja andra kulturers talsystem för att skriva tal 
 • översätta tal från andra kulturers talsystem till vårt 
 • dela upp tal inom talområdet 0–1000
 • jämföra tal inom talområdet 0–1000 med hjälp av tecknen < och > 
 • öva på att bilda tal inom talområdet 0–1000 genom spel 
 • addera ental till ett tresiffrigt tal, med och utan tiotalsövergång 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hur du löser dina matematiska uppgifter både muntligt och skriftligt på lektionerna.
 • Mattediagnos

 

Ämnesspecifika ord: jämföra, symboler, position, strategi, tiotalsövergång

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: