👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia- Forntiden

Skapad 2018-02-09 08:35 i Norrtullskolan A Söderhamn
Vi kommer att arbeta med forntiden och gå in på de olika tidsepoker som avser forntiden: Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Grundskola F – 3 Historia Svenska
Vi kommer att arbeta med forntiden och gå in på de olika tidsepoker som avser forntiden: Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med människans uppkomst och forntiden. Du kommer att:

 • få utveckla din förståelse för hur människor hade det under forntiden
 • få lära dig hur du tolkar och avläser en tidslinje.
 • få lära dig om skillnader och likheter mellan olika tidsepoker
 • få lära dig hur människor har levt i olika tider
 • få lära dig om hur människan har påverkat landskapet och miljön runt omkring oss
 • få lära dig varför människor har bott på vissa platser

Så här kommer vi att arbeta:

 • se på film
 • läsa faktatexter på egen hand och gemensamt
 • skriva faktatext utifrån en tankekarta
 • samtala och diskutera
 • lärarledd undervisning.
 • rita egna hällristningar
 • skriva med runskrift

Målet med undervisningen

 • Kunna placera stenåldern, bronsåldern och järnåldern på en tidslinje.
 • Kunna beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap, gravar och vapen.
 • Kunna reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.
 • Utveckla din förmåga att läsa enkla faktatexter.

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • tidsordna de olika tidsåldrarna.
 • skriva enkla faktatexter där innehållet tydligt framgår.
 • reflektera kring hur livet idag skiljer sig från livet under forntiden.
 • jämföra livet för människorna i de olika tidsåldrarna.
 • läsa och förstå faktatexter och använda dig av innehållet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Hi  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Hi  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3