Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2018-02-09 08:54 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
Geometri och Statistik. Kapitel 5.

Innehåll

 

Tid: vecka 6 - vecka 13

 

Mål:

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • föra och följa matematiska resonemang.
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Så här ska vi arbeta:

 

Du kommer att träna dina färdigheter genom att lösa problem/uppgifter. Vi kommer ha diskussioner där vi diskuterar olika möjligheter att lösa problem.  Vi kommer avsluta området med ett skriftligt prov.

 

Bedömning:

 

 • Din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter inom kapitlet.
 • Din förmåga att i tal och skrift lösa och redovisa matematiska problem på ett tydligt sätt.
 • Din förmåga att förstå begrepp inom området. Ex omkrets och area av olika former.
 • Din förmåga att kommunicera matematiken
 • Din förmåga att reflektera över matematikens innehåll. Ex ta ställning i olika påståenden.  

 

 

 

 

 

År 8  MATEMATIK: Geometri v.6 - 13

 

 

 

Vecka

03A

Arbetsområde

6

Ons

Tors

Fre

 

Prov kap. 4

Genomgång 5.1

7

Ons

Tors

Fre

Kap. 5.1 klart

Genomgång 5.2

Genomgång prov kap.4

9

Ons

Tors

Fre

Kap. 5.2

Kap. 5.2 klart - Genomgång 5.3

Kap. 5.3

10

Ons 

Tors

Fre

Kap. 5.3 klart

Genomgång 5.4

Kap. 5.4

11

Ons

Tors

Fre

Kap. 5.4 klart - Genomgång 5.5

Kap. 5.5

Kap. 5.5 klart

12

Ons 

Tors

Fre

Eventuellt Genomgång 5.6

Eventuellt Kap. 5.6 klart

Repetition

13

Ons 

Tors

Fre

Repetition

Prov kap. 5

Lediga

14

Ons 

Tors

Fre

Påsklov hela veckan!

 

Ons

Tors

Fre

 

 

 

 

Ons

Tors Fre

 

 

Ons

Tors

Fre

 

 

 

 

Du gör A+B-uppgifter , fråga mig innan du börjar med C-uppgifter.

 

 

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren tex:

 

 

 

Taluppfattning s.187              TEMA s. 198 - 199              Fundera och diskutera s. 212

 

 

 

Fördjupning s. 219 - 220       Problemlösning s. 221 - 222

 

 

 

 https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-8/geometri-och-enheter/enheter-och-skala

 

 

 

 Klicka på länken ovan. Längst ner på sidan finns  inspelade genomgångar.

 

Inför provet kan du träna på:

 

 

 

 • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.
 • Räkna blandade uppgifter s. 213 – 215
 • Räkna Träna mera s. 216 - 218
 • Kunna förklaringar på begreppen Begreppslista.

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: