👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ut och Njut

Skapad 2018-02-09 10:22 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Förskola
Vi tänkte att vi ska ta tillvara på det intresset som barnen visar och vi startar upp projektet ut och njut där vi går ut i naturen och upplever matematik och bokstäver och språk och vi utmanar vår motorik och vi utforskar naturen. Vi räknar blommor, vi räknar fåglar, vi räknar vårtecken, vi över på begrepp och övar på vår motorik när vi klättrar över stocken, kryper under stocken, går balansgång på stocken, vi bygger bokstäver med naturens byggmaterial.

Innehåll

Varför?

Varför valde vi detta projekt?

Då vi upplever att barnen på vår avdelning visar ett stort intresse och ett stort behov utav att vara ute och leka.

Vi tänkte då ta tillvara på det intresset som barnen visar och vi startar upp projektet ut och njut där vi går ut i naturen och upplever matematik och bokstäver och språk och vi utmanar vår motorik och vi utforskar naturen. Vi räknar blommor, vi räknar fåglar, vi räknar vårtecken, vi över på begrepp och övar på vår motorik när vi klättrar över stocken, kryper under stocken, går balansgång på stocken, vi bygger bokstäver med naturens byggmaterial.

Vi planerar också att väva in några utav de områden vi har i vårt Grön Flagg arbete genom att vi erbjuder motoriska utmaningar som ingår i Livsstil och hälsa , och vi kommer utforska vårt närområde skogen för att erbjudas möjlighet att få förståelse för rumsuppfattning som ingår i området Stad & Samhälle- Vår skärgårdsmiljö.

Vi upplever att barnen på avdelning Tussilago visar ett stort intresse för språk, bokstäver och siffror och naturvetenskap.

Barnens intresse visar sig i leken, samtalen, sångvalen och i skapandesituationer och under utevistelsen.

Vi såg därför det naturligt att ta tillvara denna nyfikenhet och bygga vidare på den.

Hur?

Vi planerar att ha utevistelse tre förmiddagar i veckan tisdag - torsdag både på vår egen gård och i vår närmiljö..

Vi tar med oss frukt och material som vi behöver för dagens aktiviteter.

Vi skapar uppdragskort där ett uppdrag kan till exempel vara : hur många fingrar har du på handen? Samla lika många kottar eller att man ska förstå begreppen och utföra utmaningen som att klättra under en stock, eller stå bakom en kompis.

När?

Vi kommer att arbeta i helgrupp. Vi  kommer vi att arbeta under våra förmiddagar mellan kl 9.00 till 11.00 tisdag, onsdag och torsdag.

Vi startar vårt projekt tisdag v 16 och planerar att avsluta projektet under v 22.

Vi kommer att gå från förskolan kl 9.00 och ha våran morgonsamling i skogen och där äta vår frukt.

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

Vi tänker att vi använder oss utav foton och filmer tillsammans med barnen, vi använder bloggen/veckobrevet och lärloggarna  i unikum, reflektionsdörr i hallen, samt projektavslutningsmallen.

Hur ofta? Med vilken frekvens?

Veckovis.

När ska det ske?

Framför allt under puten. När tillfälle ges.

Vem ansvarar för dokumentationen?

Arbetslaget

Utvärdering tillsammans med barnen:

Hur går vi tillväga?

 'Revisit' - gå tillbaka till inläggen på lärloggar och bloggar i Unikum och titta på bilder och läs texter på/om vad ni gjort. Titta på barnens alster . Ställ öppna frågor till barnen tex om hur de upplevt projektet, vad de lärt sig och om de vill utveckla något?

Hur dokumenterar vi utvärderingen?

Samma som ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016