Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2018-02-09 13:08 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Bokstavsträning och ordförståelse genom ljud och form.
Förskola
Vi jobbar med bokstäver. Detta genomförs för att fånga upp barnens nyfikenhet för skriftspråket. Vi gör det genom att låta barnen bekanta sig med bokstäver på olika sätt. Vi jobbar även med olika typer av ord, synonymer, rim och ramsor för att öva ordförståelse.

Innehåll

BAKGRUND

Vi vill berika barnens språk, ge dem ett rikt språk med begrepp och djup. 

MÅL

Syftet är att vi ska fånga barnens intresse och nyfikenhet för språk och skriftspråk, exempelvis att barnen kan känna igen sitt eget namn. 

Syftet är också att öka barnens nyfikenhet och intresse för ordförståelse och kommunikation.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi benämner saker och förklarar tydligt (använder många ord).

Sång, vi sjunger med barnen, lyssnar på musik.

Förmedlar rutiner.

Använder tecken och bildstod för de barn som behöver det.

Samtal under alla vardagliga situationer i vår verksamhet.

Använder sagor och böcker i verksamheten.

DOKUMENTATION

Dokumentation kommer ske med hjälp av foto och text. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet kommer kontinuerligt utvärderas av oss pedagoger, både enskilt och tillsammans med barnen. Vi kommer samtala om den dokumentationen som gjorts och diskutera för- och nackdelar med arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: