Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent år 8

Skapad 2018-02-09 13:17 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Kap 5 matte direkt
Grundskola 7 – 9 Matematik
Arbetsområde Bråk och Procent Vecka 2 till vecka 7 vårterminen 2020

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Ett mycket vanligt sätt att beskriva förändringar och förändringstakt på är att an­vända procent. Därför är beräkningar med procent i olika situationer ett viktigt inne­håll. Detta är ett centralt innehåll och formuleras här som procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräk­ningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Centralt innehåll

Mål

När eleven har arbetat med avsnittet är målet att de ska kunna.

 • räkna ut hur mycket en viss procent av något är.

 • räkna ut procentsatsen.

 • förstå och använda procent vid jämförelser.

 • förstå kopplingen mellan bråk och procent

 • jämföra storleken på olika bråk.

Undervisning

 Vi kommer att arbeta med kapitlet "bråk och procent" från vecka 2 till och med vecka 7 då vi avslutar med skriftligt prov. 

vecka

 

GRÖN

 

RÖD

2-3

 

Bråk s 142

Olika bråk men lika stor del s 143

Procent betyder hundradel s 144

Jämför och använd procent s 145

Procentuella förändring s 146

 

Läs alla gröna förklaringsrutor och räkna sådant du inte redan kan samt där du behöver träna mer.

 

Diagnos s 154-155

4

 

Mer än 100% s 147

Addera och subtrahera bråk s 148

Multiplicera ett bråk med ett heltal s 149

Multiplicera två bråk s 150

Mer om att multiplicera bråk s 151

 

Förändringsfaktor s 164

Upprepade förändringar s 165

Ta ekvationer till hjälp s 166

Procent med algebra s 167

5

 

Blandat med bråk s 152

Diagnos s 154-155

Förändringsfaktor s 164

Upprepade förändringar s 165

 

Förenkla uttryck i bråkform s 168

Division av bråk s 169

Mer om att dividera med bråk s 170

Div. av bråk med variabler s 171

6

 

Ta ekvationer till hjälp s 166

Procent med algebra s 167

Förenkla uttryck i bråkform s 168

Division av bråk s 169

Mer om att dividera med bråk s 170

 

Uppslaget 5 s 174

Soluppgift + Abels hörna s 175

Svarta uppgifter s 238

 

7

 

Repetitionsuppgifter

Prov

 

Repetitionsuppgifter

Prov

vecka

 

BLÅ

2-3

 

Bråk s 156

Förlänga och förkorta s 157

Det hela är 100% s 158

Hur många procent? s 159 

4

 

Mer om procent s 160 -161 

Addition och subtraktion av bråk s 162

Multiplikation av bråk s 163 

Grön kurs

Bråk s 14

5

 

Olika bråk men lika stor del s 143

Procent betyder hundradelar s 144 

Jämför och använd procent s 145 

Procentuella förändring s 146

6

 

Mer än 100% s 147 

Addera och subtrahera bråk s 148

Multiplicera ett bråk med ett heltal s 149

Multiplicera två bråk s 150

7

 

Repetitionsuppgifter

Prov

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: