Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2018-02-10 22:03 i Ramnerödsskolan Uddevalla
Grundskola 9 Samhällskunskap
Under några lektioner kommer vi att arbeta med mänskliga rättigheter. Vi kommer att utgå från texten "11 rättigheter som alla bör känna till" och sedan fördjupa oss i några olika områden. Vi avslutar med en reflektionsuppgift där ni ska utgå från texten och sedan ta hjälp av de områden vi har diskuterat.

Innehåll

 

 

Uppgifter

  • 11 rättigheter

Matriser

Sh
Kunskapskrav: Samhällskunskap, år 7-9

Samhällskunskap

Har arbetat med
E
C
A
Eleven tränar på att föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och försöker då att beskriva enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven tränar på att värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och försöker då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven tränar på att redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Dessutom tränar eleven på att redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: