Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

News by the fives

Skapad 2018-02-11 10:12 i Aspenässkolan Lerum
Arbetsområdet "News by the fives" ska ge eleverna inblick i hur arbetet på en tidningsredaktion fungerar samt ge dem kunskap om hur olika typer av texter såsom notis, artikel och insändare skrivs.De ska också ges inblick i informationsspridning, reklam och opinionsbildning.
Grundskola 5 Bild Engelska Svenska Samhällskunskap
Arbetsområdet "News by the fives" ska ge dig inblick i hur arbetet på en tidningsredaktion fungerar samt ge dig kunskap om hur olika typer av texter såsom notis, nyhetsartikel och insändare skrivs. Därutöver kommer du att ges möjlighet att samtala om informationsspridning, reklam och opinionsbildning.

Innehåll

Mål

Du ska:

 • ges inblick i hur arbetet på en tidningsredaktion fungerar.
 • känna till olika texters syfte, struktur och språkliga drag för till exempel nyhetsartikel och argumenterande text.
 • kunna skriva olika typer av texter som finns i en tidning.
 • känna till något om informationsspridning och opinionsbildning.
 • kunna samtala om hur könsroller framställs i tidningar.
 • känna till hur man kan jämföra källor för att se om man kan lita på dem.

Undervisning

Du kommer att få:

 • bekanta dig med olika dagstidningar.
 • se film och eventuellt besöka en nyhetsredaktion för att ges inblick i hur en tidning skapas.
 • läsa olika typer av texter från tidningar t ex nyhetsartiklar, notiser, debattartiklar och insändare.
 • samtala om olika texters syfte, struktur och språkliga drag.
 • skriva olika typer av texter som finns i en tidning.
 • träna dig på att argumentera samt skriva en argumenterande text, t ex en debattartikel.
 • intervjua din fadder om något för att sedan skriva en artikel.
 • skapa en egen tidning. 
 • göra en bildanalys och ett par värderingsövningar för att sedan samtala om hur könsroller framställs i olika medier.
 • träna din förmåga att förhålla dig kritiskt till ett budskap genom olika övningar.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • samtala om hur arbetet på en tidningsredaktion går till.
 • känna till olika texters syfte, struktur och språkliga drag genom de texter du skriver
 • aktivt delta i samtal om informationsspridning, opinionsbildning och källkritik.
 • samtala och aktivt delta i övningar som handlar om hur könsroller framställs i olika tidningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: