Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HISTORIEBRUK

Skapad 2018-02-11 12:40 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
Vi kommer nu att ägna oss åt att ta reda på vilka olika slags historiebruk som finns och vilka konsekvenser det får när man använder sig av historia på olika sätt.

Innehåll

För att komma åt uppgifter, planeringen, genomgångar och artiklar, klicka här.

Matriser

His
HISTORIEBRUK

E-NIVÅ:
C-NIVÅ:
A-NIVÅ:
Kunna göra nutidskopplingar.
Du ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Kunna redogöra för historiska händelser som har använts på olika sätt.
Du kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika.
Du kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika.
Kunna ge exempel på olika slags historiebruk och deras betydelse.
Du ger några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Du ger några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Du ger några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: