Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, tabeller och diagram

Skapad 2018-02-11 12:53 i Ängsnässkolan Huddinge
I detta arbetsområde arbetar vi med tid, tabeller och diagram.
Grundskola 4 Matematik
Lär dig avläsa och tolka tabeller och diagram. Lär dig att räkna med tid. Det här är verkligen kunskaper vi behöver i vår vardag!

Innehåll

Lärandemål

I det här arbetsområdet ska du lära dig/blir bättre på att:

 • Avläsa och tolka tabeller
 • Avläsa och tolka olika typer av diagram
 • Vad olika typer av diagram heter: stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram
 • Skriva klockslag i analog och digital tid
 • Räkna tidsskillnader
 • Hur många dagar, veckor och månader det är på ett år
 • Hur många timmar ett dygn är
 • Hur många minuter en timme är
 • Hur många sekunder en minut är
 • Vad en kvart och vad ett kvartal är

Matematiska begrepp inom arbetsområdet:

tabell, diagram, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, analog, digital, år, månad, dag, dygn, timme, halvtimme, minut, sekund, kvart, kvartal

 

Bedömning

I det här arbetsområdet kommer vi att bedöma din förmåga att:

 • Ha kunskap om begrepp
 • Använda begrepp
 • Beskriva och resonera kring hur begrepp relaterar till varandra
 • Välja metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter om tid
 • Välja metoder för att lösa uppgifter inom statistik (avläsa, tolka tabeller och diagram)
 • Redogöra för tillvägagångssätt

Hur kommer bedömningen att gå till?

Löpande under lektionerna i olika uppgifter, mattekollar samt en diagnos vecka 12.

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att:

 • Leta efter tabeller och diagram i tidningar och på nätet för att sortera och namnge dem.
 • Träna på att avläsa och tolka tabeller och diagram
 • Gå igenom analog och digital tid och göra övningar om hur man skriver klockslag.
 • Lära oss en metod för att räkna ut tidsskillnader och hur man också kan redogöra för hur man gått till väga på ett tydligt sätt
 • Gå igenom hur olika tidsbegrepp hänger ihop med varandra och också koppla det till det vi läser i NO så att vi förstår tex varför ett år är så långt som det är och varför det heter månad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: