Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaarbete 2-3 vecka 41-43

Skapad 2018-02-11 13:50 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 2 – 3 Bild
Vi skapar en bild tillsammans med Brotemat.

Innehåll

2:or och 3:or bestämde att vi skulle arbeta klassvis med vars ett tema.

3:orna kom fram till att deras ska vara Kalle och Chokladfabriken. De fantiserade om att få komma in i chokladfabriken och vad de skulle få uppleva, smaka och få ta del av nya produkter som de skulle vilja ha.

Vi tittar på klipp från filmen Kalle och Chokladfabriken som inspiration.
Vi pratar om hygien, vad vi stoppar i oss. Lördagsgodis.

Hur är vi  mot varandra? hur får alla komma till tals med sina ideer?  

 

 

Den färdiga skapelsen ska ställas ut till FN dagen, den 24 oktober.

Uppgifter

 • Skapa Chokladfabriken

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: