Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekvationer, uttryck och mönster MA nr 6 år 5 vt-18

Skapad 2018-02-11 19:12 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Detta är Palettskolans LPP-mall för hösten-11. Glöm ej att ta bort denna och annan irrelevant text när du kopierat mallen.
Grundskola 5 Matematik
Hur gör vi när vi har obekanta tal? Vad är skillnaden mellan ett algebraiskt uttryck och ett numeriskt uttryck? Vad är en ekvation? Detta kapitel om algebra ska ge svar på dessa frågor. Vi kommer också att lösa ekvationer och beskriva mönster.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet 

Det här kapitlet handlar mycket om obekanta tal. I matematiken betyder "obekant" ett tal man inte känner till, ett tal som man vill ta reda på. Helt enkelt ett tal man vill räkna ut. Ofta skriver man en bokstav istället för det obekanta talet.

När ni gick på lågstadiet räknade ni också med obekanta, men då lämnade boken bara tomt där det obekanta talet skulle stå.

T.ex  3 + __= 7

Mål med arbetet

Du ska utveckla kunskaper om:

 • att obekanta tal kan skrivas med en symbol
 • att lösa och prova lösningar till ekvationer
 • att tolka, beskriva och beräkna värdet av uttryck
 • att beskriva mönster med ord, bils eller symboler

Du ska utveckla kunskaper om följande begrepp:

 • algebra
 • obekant
 • variabel
 • ekvation
 • prövning
 • likhet
 • algeriskt uttryck
 • numeriskt uttryck

 

 

Arbetssätt

Enskilt, i par, i grupp och gemensamt i klassen.

Eleverna använder matematikboken- Koll på matematik 5B, löser uppgifter på lösblad, skriver på mini white-boards, spelar spel, "Binglar" m.m.

 

Redovisningsform

Muntligt och skriftligt.

Små diagnoser under arbetet med arbetsområdet.

Avslutande större diagnos/prov.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att

 • kunna skriva obekanta tal  med en symbol och att lösa uppgifter där en obekant skrivs med en symbol
 • lösa och prova lösningar till ekvationer
 •  tolka, beskriva och beräkna värdet av uttryck
 • beskriva mönster med ord, bils eller symboler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: