Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och Ljus

Skapad 2018-02-11 20:36 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 5 Fysik
Ljud och ljus, hur hänger det ihop? Vilka likheter och skillnader finns och hur kan man beskriva fenomen med hjälp av vågor?

Innehåll

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om:

Ljus
Vad ljus egentligen är
Hur ljuset utbreder sig från olika ljuskällor
Hur skuggor uppstår
Hur ljus uppfattas av ögat
Ljusets brytning och reflektion

Ljud
Vad ljud egentligen är
Hur ljud uppstår
Hur ljud breder ut sig och uppfattas av örat
Ljudvågor
Starka och svaga ljud

Viktiga begrepp: ljud, ljus, ljuskällor, reflektion, diffus reflektion, speglande reflektion, ljusets brytning, ljudvågor, ljudvibration, elektromagnetiska vågrörelser

Såhär arbetar vi:
Utifrån ett häfte, kommer vi att läsa faktatexter, enskilt och gemensamt och svara på tillhörande frågor
Vi kommer att söka fakta i filmer från ur.se
Vi kommer ha gemensamma diskussioner
Vi kommer söka efter svaren tillsammans och enskilt 
Praktiska övningar/experiment

Bedömning:
Du visar dina kunskaper när du:
Deltar i diskussioner
Ställer egna frågor
Svarar på frågor och diskuterar fakta från texter och film
Arbetar på lektionen med olika övningar
Test

 

Förmågor

Analysförmåga• beskriva orsaker och konsekvenser, • påvisa och förklara samband • se utifrån olika perspektiv • jämföra likheter och skillnader • jämföra fördelar och nackdelar 

Kommunikativ förmåga • samtala, diskutera, motivera och presentera • uttrycka åsikter och ståndpunkter • framföra och bemöta argument • redogöra, formulera, resonera och redovisa

Procedurförmåga • söka, samla, strukturera och kritiskt granska information • skilja på fakta och värderingar • avgöra källors användbarhet och trovärdighet • förstå hur metoder och färdigheter ska användas

Begreppslig förmåga • förstå vad centrala begrepp betyder • relatera olika begrepp till varandra • använda begrepp i nya sammanhang

Metakognitiv förmåga • tolka och värdera • ha omdömen om och reflektera • lösa problem med anpassning till olika situationer • avgöra rimligheten • välja mellan olika strategier • pröva och ompröva

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Ljud och Ljus

Förnivå
E
C
A
FAKTA
Hantera information, kommunikativ- och/eller begreppslig förmåga
Du behöver stöd för att använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du behöver stöd till att anpassa den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
SE SAMBAND
Analys- och metakognitiv förmåga
Du behöver stöd till att jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du behöver stöd till att diskutera på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du behöver stöd för att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
SE SAMBAND
Hantera information, kommunikativ- och begreppslig förmåga
Du behöver stöd för att visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
SE SAMBAND
Metakognitiv- och begreppslig förmåga
Du behöver stöd för att visa dina baskunskaper i fysik. Du behöver stöd för att ge exempel och beskriva hur saker hänger ihop i fysiken. Du behöver stöd för att använda fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda baskunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda baskunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
ÄMNESKUNSKAP
Förklara viktiga begrepp Hur ljus och ljud uppstår och breder ut sig
Du behöver stöd för att diskutera på ett enkelt sätt om ljud och ljus. Du behöver stöd för att jämföra hur det hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om ljud och ljus. Du jämför hur det hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt och elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur det hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om ljud och ljus. Du jämför hur det hänger ihop med andra saker i fysiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: