👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dinosaurier

Skapad 2018-02-12 08:57 i Östervåla förskola Leklandia Heby
Förskola
Pedagogisk planering Leklandia

Innehåll

Bakgrund:

Vi har observerat barnen och ser att de har ett stort intresse för dinosaurier. I flera av deras lekar ser och hör vi att barnen pratar om dinosaurier.             

Syfte:

 Vi vill att barnen ska få en fördjupad kunskap om dinosaurier och även kunna med dinosauriernas hjälp få in flera strävansmål i läroplanen.

Mål:

Vi vill se och höra att barnen använder sig av sina nya kunskaper i leken och i sina samtal.

Arbetssätt:

Barnen skall få följa spår i olika färger (röd, grön, gul och blå) som leder dem till en snögrotta där de ska få göra utgrävningar av dinosaurier.

Vi pedagoger är medforskare och närvarande för att kunna driva temat framåt tillsammans med barnen.

 

 

Uppgifter

 • Vecka 4

 • Vecka 5

 • Vecka 6

 • Vecka 9

 • Vecka 10

 • Vecka 11

 • Vecka 12

 • Vecka 20

 • Vecka 21

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016