Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola och hem 2019

Skapad 2018-02-12 10:13 i Backebo Dibber Sverige AB
I grovplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola
På Backebo vill vi skapa ett gott samarbete mellan förskola och hem, vilket denna planering berör.

Innehåll

Mål 

"Det råder en tillitsfull relation mellan förskolans personal och föräldrarna." (Helianthus Affärsplan 2016-2017)

"Helianthus präglas av entreprenörskap, glädje och engagemang." (Helianthus Affärsplan 2016-2017)

Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet. 

Metod

På Backebo vill vi ha en god kontakt med barnens vårdnadshavare och göra dem delaktiga i förskolans arbete, genom att:

 • använda oss av föräldraaktiv inskolning (där barnet med vårdnadshavare hälsar på cirka en timme första dagen och får grundläggande information och rundvandring på förskolan. Följande tre dagar är vårdnadshavarna med mellan 9-14, för att sedan lämna barnet på den femte dagen. Barnet lär känna den nya miljön tillsammans med vårdnadshavare och känner sig trygg. Vårdnadshavare får en bra inblick i verksamheten och får ta del av det dagliga arbetet. Inskolningsperioden kan variera beroende på barnets behov)
 • ha utvecklingssamtal och föräldramöte en gång per termin eller vid behov
 • vi pedagoger har ett nära samarbete och en öppen dialog med hemmet, vilket ger vårdnadshavare möjlighet till inflytande i vårt arbete
 • vi pedagoger ansvarar för att den dagliga kontakten vid hämtning och lämning blir bra för barn och vårdnadshavare
 • i vår verksamhet erbjuds olika samkväm under läsåret, som Drop-in eller vernissage, Besök förskolan en dag, Ljusfest vid Lucia och Förskolans Dag
 • på Backebo är all personal engagerade i barnens lek, lärande och utveckling, för att skapa en positiv dag för barnen med utmaningar.varje dag. Personalen på Backebo ska vara nytänkande i sitt arbete för att se till dagens generations barn och deras behov.
 • på Backebo har vi ett föräldraråd för att ta del av föräldrarnas synpunkter samt skapa ett engagemang mellan förskola och hemmet.
 • under terminen får vårdnadshavare fylla i en enkät om förskolans verksamhet.

DOKUMENTATION

Arbetet i barngruppen dokumenteras av pedagogerna tillsammans med barnen  och vårdnadshavare genom olika kreationer, foto, video, textinsamling. Dokumentation sker även på Unikum, samt genom barnens lärloggar utifrån vilket lärande som har utvecklats under processens gång.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet utvärderas tillsammans med vårdnadshavare, samt tillsammans med kollegor på PU-tid, reflektionstid och APK. Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: