Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etiska dilemman

Skapad 2018-02-12 10:59 i Alléskolan Lerum
Etiska dilemman
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Svenska Samhällskunskap
Det finns många saker som vi människor tycker är rätt eller fel att göra (=moral). Varför tycker vi som vi gör? Varför tycker vi olika? Det kan finnas både argument för och emot en fråga. Vi hittar tankar om detta i de olika religionerna och i de så kallade etiska modellerna.

Innehåll

Vi kommer att ha en del gemensamma genomgångar och diskussioner - där du förväntas delta - för att få förståelse för ämnet.

Du ska också skriva en rapport på egen hand där du själv väljer ett etiskt dilemma som du arbetar med.

Arbetsgång:

1.      Välj ett etiskt dilemma, antingen från listan här nedanför eller ett "eget".

2.      Hitta och beskriv för- och motargument i frågan. Här ska du använda olika faktakällor, och du ska ha någon egen tanke om varför vissa åsikter hör ihop med vissa faktakällor.

3.      Beskriv hur man kan tänka när man har en åsikt i det här problemet, utifrån minst två olika etiska modeller och från minst en av världsreligionernas perspektiv (alltså minst tre olika perspektiv). Världsreligionerna är kristendom, judendom, islam, hinduism och buddism.

4.       Avsluta med att beskriva din egen åsikt i det problem som du valt.

 

Här hittar du förslag på olika etiska dilemman att välja mellan. Du kan också komma med egna förslag.

Abort

Adoptionsrätt för homosexuella

Att ljuga

Bistånd till andra länder

Civil olydnad

Civilkurage - hur ska man bete sig när man ser att någon far illa?

Kloning

Djurförsök

Dopning - förbjudas eller tillåtas?

Droger - förbjudas eller tillåtas?

Dödshjälp

 

Dödsstraff

Fosterdiagnostik

Hämnd

Klimatförändringar - hur är okej/inte okej att leva?

Könskvotering

Nedladdning av film/musik/spel

Otrohet

Plastikkirurgi

Prostitution

Sjukvård till missbrukare/rökare

Tillverka och använda kläder av päls.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Re Sv Sh
Skriva rapport - Lärandematris

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Skriva en rapport
 • Sv  E 9
Jag skriver en rapport där jag sammanfattar fakta genom att göra enkla beskrivningar och förklaringar. Jag använder ibland egna ord och uttryck.
Jag skriver en rapport där jag sammanfattar fakta genom att göra utvecklade beskrivningar och förklaringar. Jag använder oftast egna ord och uttryck.
Jag skriver en rapport där jag sammanfattar fakta genom att göra välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Jag använder egna ord och uttryck för att göra texten lättläst för mina klasskamrater.
Struktur
Rubriker Inledning och avslutning
 • Sv  E 9
Jag har en framsida, innehållsförteckning, huvudrubrik och någon underrubrik som passar in i texten. Jag har en kortfattad inledning (med syfte, frågeställning, metod) och avslutning med slutsats.
Jag har en framsida, innehållsförteckning, huvudrubrik och några underrubriker som passar in i texten. Jag har en tydlig inledning (med syfte, frågeställning, metod) och en tydlig avslutning med slutsats.
Jag har en framsida, innehållsförteckning, huvudrubrik och underrubriker som passar in i texten. Jag har en inledning (med syfte, frågeställning, metod) som skapar intresse för texten och en avslutning med en slutsats som sammanfattar och visar dina egna åsikter.
Struktur
Textbindning, ordval och stavning
 • Sv  E 9
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt. Jag har några stavfel.
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser och bisatser. Jag varierar hur jag inleder mina meningar och använder mig av något begrepp som hör till ämnet. Jag använder orden "de" och "dem" oftast på ett korrekt sätt. Jag stavar några ord fel men det stör inte förståelsen av texten.
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser, bisatser och inskjutande bisatser. Jag varierar orden väl och använder mig av flera begrepp som hör till ämnet. Jag använder orden "de" och "dem" på ett korrekt sätt. Jag stavar orden rätt.
Källor
Söka information och sammanställa
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från två källor. Jag citerar och/eller refererar från en källa.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från fler än två källor. Jag citerar och refererar från flera källor.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från flera olika typer av källor, t ex böcker, internet, filmer, intervjuer. Jag citerar på olika sätt och refererar från flera källor genom att använda olika referatmarkörer.
Källor
Resonera om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  E 9
Jag skriver en källförteckning och beskriver varför källorna är trovärdiga och/eller användbara.
Jag skriver en källförteckning och beskriver varför källorna är trovärdiga. Jag beskriver varför just dessa källor är bra att använda för att ta reda på den information jag vill. Jag använder ett par källkritiska argument, t ex när källan är ifrån eller källor som styrker varandra.
Jag skriver en källförteckning och beskriver varför källorna är trovärdiga eller inte. Jag beskriver varför just dessa källor är bra att använda för att ta reda på den information jag vill. Jag använder flera källkritiska argument, t ex när är källan ifrån? Styrker flera källor varandra? Vem står bakom den, kan det vara personligt färgat?
Framsida
Förtydliga, förstärka och levandegöra budskap
 • Sv  E 9
Med hjälp av bild och text visar jag vad rapporten handla om. (Konkret text och bild.)
Med hjälp av bild och text visar jag vad rapporten kommer handla om. Bilden eller bilderna förstärker och förtydligar budskapet.
Med hjälp av bild och text visar jag vad rapporten kommer handla om. Bilden eller bilderna förstärker och förtydligar budskapet och skapar en nyfikenhet hos läsaren. (Med hjälp av t ex en metaforisk bild visar jag etiska dilemman.)
Moraliska frågeställningar/olika samhällsfrågor
Resonemang och argumentation kring moraliska frågeställningar och värderingar
 • Re
 • Sh
 • Sh
Jag… - belyser någon moralisk frågeställning ur något perspektiv - använder något för- och motargument - använder vid enstaka tillfällen passande fakta eller konkretisering - använder något passande etiskt begrepp på passande sätt (med precision) - använder något som är typiskt för någon etisk modell (enkla och till viss del underbyggda resonemang)
Jag… - belyser någon moralisk frågeställning ur några olika perspektiv - använder några för- och motargument - använder emellanåt passande fakta, konkretisering och/eller sammanhängande resonerande - använder några passande etiska begrepp på passande sätt (med precision) - använder något som är typiskt för ett par etiska modeller (utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang)
Jag… - belyser någon moralisk frågeställning ur flera olika perspektiv och sätter in frågan i ett större sammanhang - använder flera relevanta för- och motargument - använder ofta passande fakta eller konkretiseringar och logiskt/sammanhän-gande resonemang - använder flera passande etiska begrepp på passande sätt (med precision) - använder något som är typiskt för några etiska modeller i relevanta (passande) sammanhang (välutvecklade och väl underbyggda resonemang)
Argumentation
Värdera och uttrycka olika ståndpunkter i samhällsfrågor
 • Sh
Jag… -uttrycker någon åsikt och underbygger med något argument - belyser ur två perspektiv (enkla resonemang och till viss del underbyggda argument)
Jag… -uttrycker någon åsikt och underbygger med ett par argument varav ett är mer utvecklat (t.ex. konsekvenser i flera led). - belyser ur minst två perspektiv och minst ett av dem är mer utvecklat. (utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument)
Jag… -uttrycker någon åsikt och underbygger med flera argument varav minst två är mer utvecklade (t.ex. konsekvenser i flera led). - belyser ur flera perspektiv och minst två av dem är mer utvecklade. (välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument )
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: