Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kanin och Igelkotts resa

Skapad 2018-02-12 18:34 i Vitklövergatans förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Kanin och Igelkott är ute och reser. De kommer tillbaka med en jordglob. Vad är det? Hur kan vi använda den?

Innehåll

Vi har många barn med annat ursprung och hemspråk än svenska.

Barnen på Tussilago har visat intresse för olika språk. 

 

Mål: Alla barn ska lära sig mer om olika kulturer.

 

Läroplansmål:

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Handdockorna Kanin och Igelkott är rastlösa. De reser iväg och varje gång de kommer tillbaka har de med sig ett föremål, en aktivitet eller ett problem. De kommer be barnen om hjälp på olika sätt.

 

 

På samlingen pratar vi om flaggorna Kanin och Igelkott tog med. Vi startar med att se film på när de kom och vi fick jordgloben. Pruttkuddarna kommer få varsin flagga som de ska hitta landet till. De andra barnen väljer varsin flagga att färglägga. Även pruttkuddarna kommer få färglägga egenvald flagga.

Hur säger man "hej" på de olika språken? Barnen får komma med förslag på hur vi kan ta reda på det.

Uppföljning

Utvärdering

Alla barnen ville färglägga en flagga. De flesta valde Sveriges flagga. Vi såg att många barn använde penseln som en penna när de målade.

Barnen fick klippa ut flaggan när den torkat och limma fast den på färgad kartong. De som ville fick skriva sitt namn själva.

I de aktiviteterna såg vi att barnen behöver få göra mer av samma sak; måla med pensel, klippa och skriva sitt namn.

Barnen som skrev ländernas namn på datorn tyckte det var roligt. Två av dem tyckte det var väldigt roligt så de kommer få fler liknande uppdrag.

Terminsslut

Det har blivit mycket mindre gjort än vad vi tänkt på grund av mycket personalfrånvaro.

Barnen valde olika saker de ville veta mer om från olika länder. De letade upp bilder på lärplattan som de sedan sammanställde till ett piccollage. Piccollagen sattes upp på väggen och barnen stod sedan tillsammans och tittade samt berättade vad det var. Vi såg att de var väldigt stolta över det de gjort - de visade även föräldrarna när de kom.

Barnen tycker om att titta på jordgloben och leta efter olika länder. De känner igen flaggorna till de olika länderna vi har representerat på avdelningen.

Vi ser att några av barnen med annat hemspråk visar stolthet över sitt språk och lär de andra barnen. Barnen använder sig av hälsningsfraser de har fått lära sig på andra språk. Vissa Takk-tecken använder de vid olika tillfällen. De pratar om vad saker heter på olika språk.

 

Analys och utveckling

Barnen är intresserade men behöver få saker presenterade. Vi hoppas att Kanin och Igelkott ska kunna locka dem att tala om saker de vill veta om de olika länderna. Kanin och Igelkott ska då ta reda på olika saker men missförstå hur det fungerar. Barnens uppgift blir att ta reda på rätt sätt och visa/förklara för Kanin och Igelkott och varandra.

 

Terminsslut

Vi har blandat in fantasi för att introducera nya saker genom att Kanin och Igelkott har kommit med presenter och bett barnen förklara vad presenterna är och kan användas till. Vi har använt oss av fakta när det gäller faktiska länder, deras flaggor och språk.

Barnen fick leta upp vilka länder flaggorna hörde till på internet, välja en att måla i rätt färg och klippa ut, de äldre fick skriva ländernas namn och hälsningsord på olika språk på datorn. De gjorde piccollage.

Fantasi gör det lättare och roligare att lära sig nya saker. Det blir också lättare att minnas det som förknippas med en känsla.

Det här temat kommer vi fortsätta med även nästa termin. Kanin och Igelkott får ta en paus nu, de kommer tillbaka och återintroduceras för barngruppen i augusti.

Vi ska dela in barnen i tre grupper utifrån mognad och arbeta mer regelbundet med olika praktiska och fantasifulla områden blandat med fakta.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: