Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling år 4-5 Östra skolan 17/18

Skapad 2018-02-12 20:20 i Östra skolan Falun
Ett ämnesövergripande arbetet i NO, SO och SV.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Geografi Svenska Biologi
Hur står det till med vår planet? Hur sköter vi om den? Hur kan vi göra för att spara på jordens resurser? Det är några av frågorna vi jobbar med i detta arbetsområde.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • n använda kunskaper från de samhällsvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv
  ochvardagsliv
  •kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande,
  informationsbearbetning,problemlösning, skapande, kommunikation och lärande
  •varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö
  n använda kunskaper från de samhällsvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv
  ochvardagsliv
  •kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande,
  informationsbearbetning,problemlösning, skapande, kommunikation och lärande
  •varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö
  kan använda kunskaper från de samhällsvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv 
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning,problemlösning, skapande, kommunikation och lärande 
 • varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen. (GE)
 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. (GE) 
 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. (SH)
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (SV)
 •         
 •  

 

 

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp. (GE)
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. (GE)
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. (GE)
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor. (GE)
 •  

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Genomgång av olika ord och begrepp som en baskurs
 • Film och TV-program som visar på hur det ser ut idag.  
 • Gemensamma diskussioner utifrån fakta om läget i naturen och runt om i världen. 
 • Uppgifter som eleven gör på egen hand för att sedan diskutera tillsammans i klassen.
 • Slutuppgift där eleven visar hur kunskaper från SO och NO hänger ihop och diskuterar olika hållbarhetsfrågor.

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Analysera
 • Utforska  
 • Värdera 
 • Anpassa

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 • Hur - Gemensamma diskussioner, kunskapskoll, laborationer, slutuppgift
 • När - Både under och efter arbetsområdet
 • Vem - Magnus, Prativa, Jerker, Jocke
 • Formativ bedömning - I samband med diskussioner, under arbetet med slutuppgift och efter arbetsområdet.

Matriser

Sv Sh Bi Ge
Mall Pedagogisk Planering Östra skolan 17/18

Insatsk krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då ... underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
enkla och till viss del = Du ger ett eller ett par förslag som visar på hur man kan spara på jordens resurser.
utvecklade och relativt väl = Du ger flera förslag som visar på hur man kan spara på jordens resurser och du visar hur de hänger ihop med varandra.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då ... underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
enkla och till viss del = Du ger ett eller ett par förslag på hur vi kan göra för att förbättra hur människor har det.
utvecklade och relativt väl = Du ger flera förslag på hur vi kan göra för att förbättra hur människor har det och visar hur de hänger ihop med varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: