Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 VT-21

Skapad 2018-02-12 20:38 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Engelska
Under vårterminen kommer vi fortsätta utveckla vår engelska genom att träna vår läs- och hörförståelse, skriftliga förmåga samt muntliga förmåga med hjälp av läroboken Good Stuff 4 samt andra arbetssätt och övningar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • förstå innehållet i engelska texter samt i talad engelska
 • föra samtal samt skriva texter på engelska om olika elevnära ämnen 
 • använda olika strategier när du inte förstår och för att göra dig förstådd
 • anpassa ditt språk efter olika situationer och innehåll

Bedömning - vad och hur

Under det här arbetsområdet kommer följande förmågor att bedömas.

Din förmåga att:

 • förstå talad engelska samt visa förståelse genom att återberätta och agera utifrån det du hört
 • använda olika språkliga strategier för att förstå talad engelska
 • läsa texter på engelska som är anpassade efter årskursen samt använda texternas innehåll för att producera egna texter
 • utifrån respons arbeta med och förbättra dina texter och muntliga framställningar
 • prata och formulera dig på engelska om elevnära ämnen samt i samtal med andra
 • visa förståelse för innehållet i engelska texter 
 • formulera dig skriftligt i olika typer av texter

Hur ska det bedömas?

 • genom gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika engelska texter samt tillhörande uppgifter i Good Stuff 4
 • läxförhör varje vecka där du visar att du utökar ditt ordförråd
 • egenproducerade texter samt arbete med bearbetning utifrån respons
 • olika muntliga övningar och egna framställningar
 • användning av Skolverkets material från bedömningsportalen

Undervisning och arbetsformer

 • gemensamt, parvis och enskilt arbete med texter på engelska, för att träna på att läsa, förstå och översätta engelska.
 • övningar för att träna på att prata engelska, parvis, i grupp samt i helklass.
 • träna på att lyssna på och förstå talad engelska genom olika typer av hörövningar, instruktioner på engelska samt enklare engelska filmer. 
 • utöka vårt ordförråd genom läxor varje vecka. 

Uppgifter

 • Läxförhör v 3

 • Läxförhör vecka 5

 • Läxförhör vecka 4

 • Läxförhör vecka 6

 • Läxförhör vecka 7

 • Läxförhör vecka 8

 • Läsförståelse test

 • Hörförståelse test

 • Grammatik test 1

 • Grammatik test 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: