Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kamratövningar

Skapad 2018-02-13 07:31 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 1 – 6
Vi jobbar med kamratövningar... ...för att ha kul. ...för att lära oss hur gruppen fungerar. ...för att lära oss vilka roller det finns när man arbetar i grupp och vilken/vilka roller vi har fallenhet för. Genom diskussioner och reflektioner... ...får vi tips på hur vi kan utveckla gruppen. ...får vi tips på hur vi kan utveckla oss när vi tar andra roller än de vi har naturlig fallenhet för.

Innehåll

Syfte:

 • Träna barns och ungdomars förmåga att samarbeta i grupp.

 • Stärka barns och ungdomars självkänsla.

 • Stärka och förbättra kamratrelationerna.

 • Skapa samhörighet och vi-känsla i gruppen.

 • Förebygga mobbing.

 • Lära barn och ungdomar mer om sig själv och hur grupper fungerar.

 • Bli bättre på att reflektera över och ge uttryck för sina tankar.

 • Utveckla ett demokratiskt beslutsfattande.

 • Skapa förutsättningar för samarbetsbaserat lärande.

Mål:

 • Lära barn och ungdomar att ta ansvar.

 • Lära barn och ungdomar hur gruppdynamik fungerar.

 • Lära barn framgångsfaktorer för samarbetsbaserat lärande och demokratiskt beslutsfattande.

 • Lära barn ha kul tillsammans med ALLA.

 • Lära barn varför det är viktigt att ALLA är en del av gruppen.

 

Så här gör vi:

 • Vi arbetar med kamratövningar 4-6 tillfälle/termin ca 90 min/pass.

 • Vi gör olika kamratövningar.

 • Reflekterar över det vi bestämt att vi ska reflektera över vid just detta tillfälle.

 

Bedömning:

 • Se matris.

Matriser

Kamratövningar

Jag behöver träna mer...
Jag kan ibland...
Jag kan...
Deltagande och ansvar
Jag deltar aktivt i gruppen. Jag tar ansvar för mitt eget agerande i gruppen.
Gruppdynamik
Jag vet hur gruppen fungerar. Jag vet att det finns olika roller man kan ha i gruppen. Jag vet vad som behövs för att gruppen ska ha kul och jobba bra ihop.
Demokratiskt beslutsfattande
Jag lyssnar på gruppens åsikter. Jag vågar framföra mina åsikter. Jag är med och gör mitt bästa när gruppen fattat beslut.
Samarbete
Jag kan samarbeta med ALLA.
Skapa Vi-känsla
Jag är med och skapar Vi-känsla i gruppen eftersom jag deltar aktivt, lyssnar på mina kamrater och följer demokratiskt fattade beslut. Jag peppar gruppen och ser till att vi har det kul ihop.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: