Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime

Skapad 2018-02-13 08:55 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 9 Engelska
A late night. A large storm has erupted outside with the rain pouring down like a tap. The police inspector stares down at the mutilated body on the black asphalt. "Who did this?" crosses the inspector's mind. We will soon find out! In this project, you will read and learn about crime stories of different kinds. Let them inspire you with numerous exercises and assignments and allow you to find the clues to the mystery!

Innehåll

The theme of this project is crime. You will mainly work in the "Crime"-worksheet, where you can find two chapters with corresponding exercises from "Third Time"-textbook and workbook and also some other more in-depth exercises. 

You will practise on all four abilities/skills - speaking, writing, listening and reading. I will assess your performance on every part.

Reading
- Two texts; "Crimes that went wrong" and "Welcome to our bank"
- Reading comprehension questions

Listening:
- "Jack the Ripper"-story and "Class Reunion"-story with listening comprehension exercises.

Writing:
- "Case #1234: Unsolved"

Speaking:
- "Which one is the worst?" and the group discussion about the crime movie.


Time schedule:

Week 1: working with chapter 2A "Crimes that went wrong"
Week 2: working with "Jack the Ripper"-story and "Which one is the worst"
Week 3: working with chapter 2B "Welcome to our bank"
Week 4: working with "Class Reunion"-story and "Case #1234: Unsolved"
Week 5: watching a crime movie and have group discussions about the movie.

When we are done with the project, I want you to hand in the worksheet and the performances for the in-depth exercises.

Uppgifter

 • Arbetshäftet "Crime"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska: Tala, Skriva, Läsa och Höra

TALA

E
D
C
B
A
Delta i samtal på engelska, i klassrumsarbetet och vid styrda dialogövningar
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett ganska bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett mycket bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra.

SKRIVA

E
D
C
B
A
Allmänt skrivande
Samtliga uppgifter till texterna.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter. Du kan göra enkla förbättringar av alla slags skriftliga uppgifter för att göra dem tydligare och mer varierade.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter. Du anpassar din redovisning på ett bra sätt till läsaren, budskapet och situationen. Du kan göra synbara förbättringar av alla slags skriftliga uppgifter för att göra dem tydligare och mer varierade.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter. Du anpassar din redovisning på ett mycket bra sätt till läsaren, budskapet och situationen. Du kan göra synbara förbättringar av alla slags skriftliga uppgifter för att göra dem tydligare och mer varierade.

HÖRA

E
D
C
B
A
Hörförståelse i prövningssituationer
Två längre hörförståelseuppgifter.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå både helhet och detaljer i engelska som talas lagom fort.

LÄSA

E
D
C
B
A
Läsförståelse i prövningssituationer
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelskspråkiga texter. Du förstår tydliga detaljer i det du läser.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelskspråkiga texter. Du förstår viktiga detaljer i det du läser.
Du kan förstå både helhet och detaljer i engelskspråkiga texter.

Förmågan att söka och använda källor från internet

E
D
C
B
A
Hur väl källorna används i sitt arbete
Detta kriterium berör "Case #1234: Unsolved".
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egna skriftliga arbete.
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egna skriftliga arbete.
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egna skriftliga arbete.

En
Skriftliga färdigheten

Skriftliga arbeten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språk
Ordvalet är enkelt. Meningarna är begripliga. Variationen i texten är enkel. Verbens tempus blandas en del, men det påverkar inte förståelsen av texten. Ordföljden i texten kastas om en del, men det påverkar inte förståelsen av texten.
Ordvalet är relativt varierat och relativt tydligt. Meningarna är relativt varierade. Texten är relativt varierad. Verbens tempus är i huvudsak korrekt. Ordföljden är i huvudsak korrekt.
Ordvalet är varierat, tydligt, nyanserat och träffsäkert. Meningarna är av varierande längd och komplexitet fungerar väl. Verbens tempus är genomgående korrekt. Ordföljden är korrekt.
Innehåll och anpassning till syfte
Texten överensstämmer i huvudsak med uppgiftens instruktioner och textens innehåll. Texten innehåller enkla argument, förklaringar och beskrivningar.
Texten överensstämmer relativt väl med uppgiftens instruktioner och textens innehåll. Texten innehåller relativt välutvecklade argument, förklaringar och beskrivningar.
Texten överensstämmer väl med uppgiftens instruktioner och textens innehåll. Texten innehåller välutvecklade argument, förklaringar och beskrivningar.
Textstruktur
Texten har en enkel variation, är relativt sammanhängande och därför begriplig. Texten har i visst mån en tydlig uppsatsstruktur och styckesindelning.
Texten är relativt varierad, relativt tydlig och relativt sammanhängande. Texten har ett visst flyt. Texten har i huvudsak en tydlig uppsatsstruktur och styckesindelning.
Texten är relativt varierad, tydlig och sammanhängande. Texten har ett flyt. Texten har en tydlig uppsatsstruktur och styckesindelning.
Anpassning till mottagare och situation
Texten är enkel och begriplig och i någon mån anpassad till mottagare (läsare) och situation (anpassat ordförråd).
Texten har ett visst flyt och är i någon mån anpassad till mottagare (läsare) och situation (anpassat ordförråd).
Texten har ett flyt och är visst anpassad till mottagare (läsare) och situation (anpassat ordförråd).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: