Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor

Skapad 2018-02-13 09:39 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Fysik
En individuell eller gruppuppgift där ni ska fördjupa era kunskaper om en energikälla.

Innehåll

Energikällor att välja på:

  • Vinkraft
  • Vattenkraft
  • Solkraft
  • Fossila bränslen

Frågor du/ni ska besvara:

  • Hur fångar man in energin från denna energikälla? Redovisa från energikällan fram till er sänglampa.
  • Är energikällan förnybar? Motivera.
  • För- och nackdelar med er energikälla. Redogör för vilka som är åsiktsbaserade och vilka som är faktabaseraade.
  • Hur mycket av energikällan används i Sverige?
  • Hur påverkar den vår miljö?
  • Vad är ursprungskällan till er energikälla? Beskriv hur er energi "bildas".

Punkter att fokusera lite extra på är nummer 3 och 5.

Skriv på dator och maila till: jon.kanders@skola.uppsala.se

Matriser

Fy
Energikällor

E
C
A
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Påverkan på naturen & hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: