Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA, läsa, skriva, samtala

Skapad 2018-02-13 13:21 i Falkenbergs gymnasieskola Falkenberg
Kopiera mallen och gör din egen planering. Koppla till ämnet. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 1 – 6 Svenska som andraspråk
Läsa, skriva och samtala på svenska. Vad kan vi och vad behöver vi träna mera på?

Innehåll

Syfte (Varför ska vi göra det här)

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • läsa texter och göra enkla analyser

Genomförande

Vi arbetar mycket via Google Classroom. Uppgifter finns med tydlighet och struktur kring fråga och svar.

 

Läsa böcker, både enskilt och högläsning. Samtalar och funderar kring bokens/textens innehåll och struktur.

Språklig struktur och språkriktighet, träna på enkel språkriktighet som t.ex använda rätt form av skiljetecken, punkt och stor bokstav, ordklasser och ordförståelse.

 

 

Bedömning (Vad ska bedömas?)


Hur dokumenterar vi elevernas kunskaper?

Genom det löpande arbetet i Classroom. Alla elever får uppgifter riktade till sig och bedömning sker både utifrån hur det arbetet fortgår samt de diskussioner och frågor som vi tar upp gemensamt i gruppen.

Enskilda arbetsblad.

 

Hur bedömer vi elevernas kunskaper?

Elevernas kunskaper bedöms löpande genom arbetet med uppgifterna.

 

Hur ger vi elever möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt?

Elever får arbeta via digital plattform  eller om elever hellre önskar via muntliga övningar, övningar på papper.

Det ges möjlighet till samtal och diskussioner i gruppen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  SvA  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  SvA  E 6
 • Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
  SvA  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
  SvA  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
  SvA  C 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläg­gande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
  SvA  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
  SvA  C 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt ord­ och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
  SvA  C 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
  SvA  C 6
 • Eleven använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: