Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande rapport: Djur i vår närmiljö

Skapad 2018-02-13 14:48 i Husensjö skola Helsingborg
Läsa och skriva en beskrivande rapport om djur i vår närhet
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Du ska lära och skriva om vilda djur som finns i vår närhet. Du ska få välja ut fakta, jämföra olika källor, läsa och skriva en beskrivande rapport om ett djur.

Innehåll

Tema: Svenska djur

Förmågor: Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Använda biologins begrepp för att beskriva naturen

Att arbeta med: Se filmer, läsa faktatexter i litteratur. Skriva gemensamma texter där vi utgår från en enkla faktatexter och fyller i en sexfältare tillsammans där vi har med klassifikation, utseende, föda, boplats, fortplantning/ungar och övrigt. Vi arbetar med färdiga fakta texter och jämför dem. Arbetar med styckeindelning där vi använder oss av sexfältaren. Till slut får eleverna skriva en egen faktatext utifrån sin ifyllda sexfältare och redovisa.

Uppgifter

  • Ej namngiven

Matriser

NO Sv SvA
Beskrivande rapport: Djur i vår närmiljö

Beskrivande rapport

av ett djur i vår närmiljö.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tydlighet och innehåll
Texten är svår att förstå.
Texten går att förstå.
Texten är tydlig och innehåller många intressanta fakta.
Rubrik
Texten saknar rubrik.
Rubrik finns men har inte en tydlig koppling till textens innehåll.
Rubrik finns och hänger väl ihop med textens innehåll.
Ämnesspecifika ord, expertord
Texten innehåller inga ämnesspecifika ord.
Texten innehåller några ämnesspecifika ord.
Texten innehåller många ämnesspecifika ord.
Processer, verb
Texten innehåller inte några verb i presens (nutid)
Texten innehåller verben: är, har, finns eller lever (i),
Texten innehåller verben: är, har, finns, lever (i), och flera aktionverb som t. ex bygger och jagar
Stor bokstav och punkt
Det finns inga meningar som börjar med stor bokstav och slutar med punkt.
Det finns några meningar som börjar med stor bokstav och slutar med punkt.
Nästan alla meningar börjar med stor bokstav och slutar med punkt.
Källor
Det står inte var fakta kommer från.
-
Det står var textens fakta kommer från.
Nominalfraser
Utbyggnad runt ett substantiv T ex: ...en lång yvig svans ...öron med tofsar
Texten innehåller inga nominalfraser.
Texten innehåller någon nominalfras.
Texten innehåller flera nominalfraser som gör texten tydligare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: