Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Du, jag & vi

Skapad 2018-02-13 15:26 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Historia Svenska Biologi Engelska Religionskunskap Samhällskunskap
I det här kunskapsområdet får du lära dig om olika sorters gemenskap. Vi människor lever tillsammans i olika gemenskaper. En gemenskap kan t.ex. vara en familj, ett kompisgäng eller en klass. Det handlar också om hur vi blir till den vi är och hur kroppen utvecklas när vi växer. Det kan vara skönt att vara själv ibland, men det är också skönt att ha någon att gå till när man behöver hjälp eller känner sig ensam. Vad behöver du hjälp med? Vad är du bra på att hjälpa andra med?

Innehåll

Övergripande mål 

 •        Du kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.
 •        Du kan använda dig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.
 •        Du har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. 


 

Förmågor

Samhällskunskap:

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

Religion:

• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Engelska:

• förstå och tolka innehållet i talad engelska

Biologi:

• använda kunskaper i biologi för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa

• använda biologins begrepp och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen. 

Svenska:

• formulera sig i tal och skrift

 Bild:

• analysera bilders uttryck, innehåll och funktioner

Centralt innehåll

Samhällskunskap: Individer och gemenskaper

• Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Samhällskunskap: Rättigheter och rättsskipning

• Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Religion: Identitet och livsfrågor

• Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Religion: Etik

• Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

• Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

• Etik: Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Engelska

• Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

• Sånger.

Biologi

• Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. 

• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.  

Svenska

• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Bild

• Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Kunskapskrav

Samhällskunskap

 •        Du har kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 •        Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då samband inom olika samhällsstrukturer.
 •        I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett fungerande sätt.

Religion

 •        Du kan föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
 •        Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 •       Du gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Engelska

 •        Du kan förstå innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 •        Du visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet.

Biologi

 •        Du visar kunskaper om biologiska sammanhang genom att använda biologiska begrepp  och berätta som olika samband i kroppen när du resonerar om hälsa och pubertet. 
 •        Du kan samtala om och diskutera frågor som handlar om hälsa. 
 •        Du kan söka naturvetenskaplig information genom att använda olika källor och sedan använda denna information för att göra en text, Keynote eller plansch. 

Svenska

 • Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt för för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Bild

 • Du kan föra enkla resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i världen.
 •  

Genomförande

Du kommer att få

 • titta på filmer, bilder och läsa texter samt fundera och diskutera innehållet
 • möjlighet att delta aktivt under genomgångar och diskussioner 
 • arbeta med diskussions- och faktauppgifter
 • ställa frågor, både i klassrummet och anonymt i en frågelåda 
 • söka information och arbeta källkritiskt
 • arbeta med film

 

Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer du att få visa muntligt i diskussioner och redovisningar, skriftligt i arbetsuppgifter, film och i enskilda uppgifter på slutet (slutuppgifter).

 

Dokumentation/Utvärdering

Elevernas arbeten dokumenteras och sparas digitalt samt i arbetshäften/-pärmar.

Elever och lärare kommer att utvärdera arbetsområdet i slutet.

Analysen ska läggas i GAFE.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: