Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Motion Picture Project (Light version)

Skapad 2018-02-13 15:53 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Aaaaaand ACTION! Let's hug the magic of movies and movie making! This project will capture the spirit of movies and how it is to make one.

Innehåll

Detta projekt handlar om filmer och i visst mån om filmskapande. Du kommer att främst arbeta i ett arbetshäfte, som innehåller tre texter med respektive uppgifter till var och en av texterna. Förutom textarbete, kommer det även finnas två mer ingående uppgifter (de finns i arbetshäftet) och en slutuppgift för att avrunda projektet, som handlar om att titta på en film och göra två uppgifter som är kopplad till filmen.

Du kommer att träna på alla fyra färdigheter - tala, skriva, lyssna och läsa - och utveckla ordförråd, som handlar om film. 

Tidsschema:

Vecka 1: arbeta med texten, "Let's Talk Movies", och uppgifterna kopplade till texten.
Vecka 2: arbeta med texten, "My kind of Movies", och uppgifterna kopplade till texten.
Vecka 3: arbeta med enskilda uppgiften, "Guess the Movie".
Vecka 4: arbeta med glosor inför hörförståelsetestet, "An Inspector Broom Mystery", och sedan göra hörförståelsetestet med tillhörande muntlig uppgift.
Vecka 5: titta på en film och arbeta med slutuppgiften, som innefattar en muntlig bedömningsuppgift och frågesport (Kahoot).
Vecka 6: extra tid, om det behövs.

Inlämningar:

- Arbetshäftet ska lämnas in vid slutet av projektet.
- "Guess the Movie"-texten.
- Gjort hörförståelsetestet och muntliga bedömningen. 

Lycka till!

Uppgifter

 • Arbetshäftet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska: Tala, Skriva, Läsa och Höra

TALA

E
D
C
B
A
Samtal och presentation
Muntliga övningar i klassrummet och muntliga bedömningsuppgiften.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett ganska bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett mycket bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra.

SKRIVA

E
D
C
B
A
Allmänt skrivande
Skriftliga uppgiften, "Guess the Movie", och svaren i arbetshäftet.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter. Du anpassar din redovisning på ett bra sätt till läsaren, budskapet och situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter. Du anpassar din redovisning på ett mycket bra sätt till läsaren, budskapet och situationen.

HÖRA

E
D
C
B
A
Hörförståelse
Deltagande under hörförståelseövningar i klassrummet och hörförståelseprovet, "An Inspector Broom Mystery", med tillhörande muntlig uppgift.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs. Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett enkelt sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt. Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehåll när du lyssnar.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs. Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett utvecklat sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehåll när du lyssnar.
Du kan förstå både helhet och detaljer i engelska som talas lagom fort. Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett välutvecklat sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå när du lyssnar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: