Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vardagen

Skapad 2018-02-14 07:28 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 3 Teknik
Vilka är de mäktiga fem inom tekniken? Var kan jag hitta dessa i vardagen? Hur kan jag få ett ägg att falla utan att gå i sönder? Hur konstruerar jag en bil? Hur kan jag få den att rulla på egen hand?

Innehåll

Konkretisering av målen:

Du ska kunna

 • ge exempel på några vanliga föremål(på lekplatser eller husgeråd) där enkla mekanismer(de mäktiga fem) används för att uppnå en viss funktion.
 • utifrån ett uppdrag/frågeställning planera och genomföra en konstruktion samt reflektera och förbättra denna efter test.
 • redogöra för hur något vardagsföremål har ändrats över tid.
 • använda enkla ord och begrepp(ämnesspecifika ord) för att samtala och diskutera teknik.

Undervisningen:

Du ska få

 • läsa, titta på filmer, diskutera samt gå på upptäcktsfärd och leta exempel kring de mäktiga fem.
 • utifrån uppdraget/frågeställningarna "Hur räddar man ägget från att gå sönder?" "Kan du bygga något som ...?"planerar du en konstruktion genom att göra en skiss och tänka igenom material, konstruera, testa, reflektera över resultat och förändringar samt konstruerar om.
 • följa serien "Mitt liv som grej".
 • lära dig samt träna på att använda begreppen hävstång, kil, lutande plan, skruv, hjul, mekanism, konstruktion, skiss, mall, ritning, modell, uppfinna, upptäcka, sammanfoga.

Bedömning:

Vi bedömer dina kunskaper i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik i vardagen

Du ska kunna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
ge exempel på några vanliga föremål(på lekplatser eller husgeråd) där enkla mekanismer(de mäktiga fem) används för att uppnå en viss funktion.
Du kan med visst stöd av vuxen eller kamrat ge exempel på några vanliga föremål(på lekplatser eller husgeråd) där enkla mekanismer(de mäktiga fem) används för att uppnå en viss funktion.
Du kan ge exempel på några vanliga föremål(på lekplatser eller husgeråd) där enkla mekanismer(de mäktiga fem) används för att uppnå en viss funktion.
Du kan på ett utvecklat sätt ge exempel på några vanliga föremål(på lekplatser eller husgeråd) där enkla mekanismer(de mäktiga fem) används för att uppnå en viss funktion.
utifrån ett uppdrag/frågeställning planera och genomföra en konstruktion samt reflektera och förbättra denna efter test.
Du kan med visst stöd från en vuxen eller kamrat utifrån ett uppdrag/frågeställning planera och genomföra en konstruktion samt reflektera och förbättra denna efter test.
Du kan utifrån ett uppdrag/frågeställning planera och genomföra en konstruktion samt reflektera och förbättra denna efter test.
Du kan på ett utvecklat sätt utifrån ett uppdrag/frågeställning planera och genomföra en konstruktion samt reflektera och förbättra denna efter test.
redogöra för hur något vardagsföremål har ändrats över tid.
Du kan med visst stöd av vuxen eller kamrat redogöra för hur något vardagsföremål har ändrats över tid.
Du kan redogöra för hur något vardagsföremål har ändrats över tid.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för hur något vardagsföremål har ändrats över tid.
använda enkla ord och begrepp(ämnesspecifika ord) för att samtala och diskutera teknik.
Du kan med visst stöd använda enkla ord och begrepp(ämnesspecifika ord) för att samtala och diskutera teknik.
Du kan använda enkla ord och begrepp(ämnesspecifika ord) för att samtala och diskutera teknik.
Du kan på ett utvecklat sätt använda enkla ord och begrepp(ämnesspecifika ord) för att samtala och diskutera teknik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: