Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lindens planering vt-18

Skapad 2018-02-14 09:08 i Snickarbacken Lunds för- och grundskolor
Förskola
Naturtema med inslag av teknik

Innehåll

Syfte/Varför?

Vi har valt att arbeta med naturtema på avdelningen eftersom barnen har visat intresse för djur. Vi lägger fokus på djur som vi ser i vår närmiljö. Vi vill att barnen får kunskap om djur, miljö och teknik.

Vi bygger vidare på vårt kompistema från förra terminen där vi arbetade med hur man ska vara mot varandra. Detta jobbar vi vidare med i vårt naturtema genom att lära oss om repekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

För barnen

 • Respektera vår närmiljö
 • respektera djur
 • fakta om djur ( föda, bo mm) 
 • hur enkel teknik fungerar i vardagen t ex QR koder, Penpal.
 • kunna konstruera med hjälp av olika material (Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära utifrån våra prioriterade mål? Konkretisera målen (Förmågor, färdigheter, förståelse, förtrogenhet, fakta, begrepp)

För pedagogerna

För att målen ska uppfyllas ska vi vara bra förebilder, inspirerande och stödja barnens lärande, vara närvarande, lyhörda pedagoger och uppmuntra framsteg. Vi gör barnens lärande synligt genom vi reflekterar tillsammans med hjälp av projektor, bilder och filmer. Dokumentation sätts upp på väggar, golv och i Unikum där föräldrar, barn och pedagoger kan reflektera över barnens lärande.

Våra läromiljöer är i en ständigt föränderlig process efter barnens intresse och behov.

Fördjupning av vårt temaarbete pågår två till tre dagar i veckan men temat följer oss hela veckan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: