Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahams barn!

Skapad 2018-02-14 14:26 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Vi kommer att arbeta med de abrahamitiska religionerna.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Hur skapades världen, människan och djuren? Finns Gud? Vad händer när man dör? Vad är rätt och fel? Detta är några exempel på livsfrågor som människor i alla tider har funderat över. Svaren beror bland annat på var i världen man bor, om man har någon religion eller vilka traditioner som är viktiga. I detta projektet ska vi lära oss mer om de abrahamitiska religionerna - judendomen, kristendomen och islam.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din 

begreppsliga förmåga

 • att förstå och använda olika begrepp inom judendomen, kristendomen och islam.

kommunikativa förmåga

 • att kunna resonera om religioners betydelse för hur människor tänker kring olika livsfrågor.

analysförmåga

 • att se samband mellan religiösa ritualer och viktiga tankegångar inom religionerna
 • att kunna jämföra de tre religionerna med varandra och hitta likheter och skillnader

utveckla dina kunskaper om

 • symboler 
 • heliga texter, platser, lokaler och personer
 • levnadsregler, ritualer, högtider och livsfrågor

om judendomen, kristendom och islam.

Arbetsområdet

I det här projektet ska du lära dig mer om centrala tankar inom judendomen, kristendomen och islam. Du ska också läsa om tron i de tre religionerna och hur det kan vara att leva ett judiskt, kristet eller muslimskt liv.

Centrala begrepp 
livsåskådning, religiös, helig, gudstjänst, ritual - ceremoni, profet,myt, symbol, bibel, tora, koran, kyrka, moské, minaret, synagoga, sakrament, sabbat, kosher, bön, högtider, halal, ramadan, vallfärd

Arbetssätt

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor och kunskaper genom ...

 • lärarledda genomgångar med power points
 • att se filmer och arbeta med innehållet
 • att läsa olika texter och arbeta med arbetsblad
 • att arbeta med begrepp
 • att sammanställa skillnader och likheter i ett venn diagram/tabellform

Förprov:

Gruppdiskussioner som utgår från någon form av eget material (text, plansch, sammanställning eller venn diagram)

Detta kommer att bedömas

I ett skriftligt prov fredag vecka 11

dina kunskaper om:

 • judendomen
 • kristendomen
 • islam

din förmåga att

 • jämföra religionerna och resonera om skillnader och likheter
 • se samband mellan religiösa ritualer och viktiga tankegångar inom religionerna

I muntliga gruppdiskussioner onsdag/torsdag vecka 12

 • resonera om religioners betydelse för hur människor tänker om olika livsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6

Matriser

Re
Abrahams barn!

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper och se skillnader och likheter
 • Re  A 6
Jag har ännu inte visat att jag har kunskaper om judendomen, kristendomen och islam.
Jag har grundläggande kunskaper om judendomen, kristendomen och islam och använder dessa när jag resonerar om likheter och skillnader mellan religionerna. Jag kan några skillnader och likheter mellan religionerna.
Jag har goda kunskaper om judendomen, kristendomen och islam och använder dessa när jag resonerar om likheter och skillnader mellan religionerna. Jag kan några skillnader och likheter mellan religionerna och är detaljrik och noggrann när jag resonerar.
Jag har mycket goda kunskaper om judendomen, kristendomen och islam och använder dessa när jag resonerar om likheter och skillnader mellan religionerna. Jag kan flera skillnader och likheter mellan religionerna och är detaljrik och noggrann när jag resonerar.
Se samband
 • Re  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan se några samband mellan olika religiösa ritualer och centrala tankegångarna inom religionerna.
Jag ser några samband mellan olika religiösa ritualer och centrala tankegångarna inom religionerna.
Resonera om livsfrågor
 • Re  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan resonera om religioners betydelse för hur människor tänker kring olika livsfrågor.
Jag kan resonera om religioners betydelse för hur människor tänker kring olika livsfrågor. Jag kan ange några få orsaker och ge enkla orsakssamband.
Jag kan resonera om religioners betydelse för hur människor tänker kring olika livsfrågor. Jag kan ange flera orsaker och har minst ett tydligt orsakssamband med i mitt resonemang.
Jag kan resonera om religioners betydelse för hur människor tänker kring olika livsfrågor. Jag kan ange flera orsaker och har minst två tydliga orsakssamband med i mitt resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: