Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4

Skapad 2018-02-14 15:57 i Musiklådan Grundskolor
Ht-11 kommer vi att arbeta med arbetsområdena läsa, skriva, höra och tala.
Grundskola 4 Engelska

Innehåll

Följande mål ligger till grund för

Ur centralt innehåll

Arbetsgång

Vi har under året arbetat med work book och text book ur serien Lift off. Vi har även arbetat med arbetsmaterialet ur Think creative. 
Vi har jobbat med olika lekar, spel, talövningar och även en teater för att utveckla talet. Vi har tittat/lyssnat på olika program för att främja hörförståelsen. Vi har haft regelbundna läxor med text och glosor kopplade till arbetsområden vi jobbat med i skolan.
 
Under året har du haft möjlighet att utveckla:
 • din läsförståelse
 • din talade engelska
 • ditt sätt att skriva engelska
 • din hörförståelse
 • din kunskap om de engelsktalande länder och deras seder

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån det arbete du gör på lektionerna både i skriftlig och i muntlig form och de färdigheter du uppvisar.

 • Din förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på ett enkelt sätt.
 • Att du förstår talad engelska i lugnt talat tempo.
 • Att du förstår och använder nya ord fraser.
 • Att du förstår enkel tydlig skrift på engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska år 4-6

Miniminivå
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
TALA- formulera sig och kommunicera i tal
Med visst stöd och hjälp uttrycker sig eleven enkelt med fraser och meningar. Eleven kan med visst stöd och hjälp delta i samtal om välbekanta ämnensområden.
Eleven uttrycker sig begripligt med ord, fraser och meningar. Eleven kan delta i samtal om välbekanta ämnesområden.
Eleven uttrycker sig tydligt och säkert och använder sig av ett varierat språk. Eleven deltar med visst flyt i samtal om välbekanta ämnesområden.
Eleven uttrycker sig välformulerat, nyanserat och relativt sammanhängande. Eleven deltar med flyt i samtal om välbekanta ämnesområden.
LYSSNA - tolka och förstå talad engelska
Med visst stöd och hjälp förstår eleven det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
LÄSA - förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Med visst stöd och hjälp förstår eleven det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
SKRIVA - formulera sig och kommunicera i skrift
Med visst stöd och hjälp kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Engelska i världen
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: