Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter

Skapad 2018-02-14 16:09 i Montessoriförskolan Solkatten Fristående förskolor
Förskola
Vad händer i naturen när det blir vinter och kallt ute? Vad händer med is i värme och vad händer med vatten i kyla? Vad händer med vatten som kokar?

Innehåll

Mål

Att skapa nyfikenhet på vad som händer med vatten - i kyla och när det kokar etc genom lustfyllda experiment. 

Att skapa förståelse för vattnets kretslopp.

Att skapa förståelse för vad som händer i naturen på vintern - med växter och djur.

Orsaker till valt mål

Barnen i gruppen leker och experimenterar med vatten. De har många frågor kring vatten, is och snö.

Barnen reflekterar på olika sätt kring årstiden vinter och det som händer i naturen på vintern. Vilka djur sover hela vintern? Har djuren svårt att hitta mat? 

Så här planerar vi att arbeta för att nå målen

En experimentsamling i veckan med alla barnen - varje tisdag.

* Isfågeln - is som smälter.

* Frysa vatten - koka vatten - färga vatten - Vad händer? 

Läsa böcker och titta på filmer. Prata med barnen och använda oss av öppna frågor och reflektera med barnen. 

 

Så här kommer vi löpande att följa barnens lärprocesser

Arbeta med barnens föreställningar - vad tror ni kommer att hända? Varför tror ni att det är så här?

Experimentera och ta reda på fakta - reflektera kring de olika processer som vi är med om och olika fakta? 

Det här resultatet förväntar vi oss

Vi förväntar oss att barnen ska få konkreta upplevelser och större förståelse för vattnets kretslopp. 

Vi förväntar oss att barnen ska bli ännu mer nyfikna på och få en större förståelse för vad som händer i naturen på vintern.

Att barnen ska hitta olika vägar att söka kunskap. 

Utvärdering

Reflektion och analys av vår pedagogiska dokumentation.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: