Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2018-02-14 18:03 i Apelskolan Falkenberg
Arbete i sexan om sagor.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi går igenom sagornas historia från förr fram till idag och diskuterar skillnaden på folksagor, fabler och konstsagor. Vi diskuterar även olika väsen som framträder i folktro samt i folksagorna.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

SAGOR

Vi arbetar med sagor under flera veckors tid. Vi går igenom särskiljande drag för genren sagor och reder ut hur folksagor, konstsagor samt fabler skiljer sig åt. Avslutningsvis skriver eleverna en egen saga.

Mål

Eleven ska utveckla sin förmåga att:

 • använda och ta del av olika uttrycksformer såsom t.ex. bild och film.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer att inledas med genomgångar om vad som är typiskt för sagor genom muntlig genomgång via keynote. Vi kommer också att gå igenom sägner och folktro från förr, som ofta är grunden till de sagor som finns. Vi kommer att diskutera skillnaden på folksagor, konstsagor och fabler och eleverna kommer att få lära sig hur de skiljer sig åt. Vi går också igenom hur historien sett ut när det gäller sagor, hur man sett på sagor under olika epoker samt några av de mest framträdande författarna av sagor.

Eleverna kommer att göra ett kunskapstest för att visa att de vet hur konstsagor, folksagor och fabler skiljer sig samt hur man känner igen de olika väsen som är vanliga i framförallt folksagorna och i folktro från förr.

Området kommer att avslutas med att eleverna själva skriver en egen saga.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Titta på matrisen för bedömning av elevens egen saga. Förutom matrisen kommer även följande att bedömas:

 • Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet i sina texter.
 • Eleven tolkar och för egna resonemang om tydligt framträdande budskap i olika sagor samt beskriver sin egen upplevelse av läsningen.

Hur ska det bedömas?

Bedömning sker på: - Besvarade uppgifter till frågor om sagor. - Elevens saga - se bedömning på matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Matris - SAGOR

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Genre - sagor
Eleven kan till viss del urskilja skillnader mellan folksagor, konstsagor och fabler.
Eleven kan i huvudsak urskilja skillnader mellan folksagor, konstsagor och fabler.
Eleven kan med goda kunskaper urskilja skillnader mellan folksagor, konstsagor och fabler.
Eleven kan med mycket goda kunskaper urskilja skillnader mellan folksagor, konstsagor och fabler.
Folktro - väsen
Eleven kan till viss del identifiera några olika väsen från folktro förr.
Eleven kan i huvudsak identifiera olika väsen från folktro förr.
Eleven kan identifiera olika väsen från folktro förr.
Eleven kan mycket väl identifiera olika väsen från folktro förr.
Genre - skriva egen saga
Textens genretillhörighet är otydlig.
Texten visar försök till att hålla sig till genren genom att ha med några av genrens särdrag.
Genren är ganska tydlig. Eleven har med flera särdrag och kan använda dem väl.
Genren är tydlig och eleven visar förståelse för genren och kreativitet.
Händelseförlopp
Du kan med handledning skriva en text med händelseförlopp
Du skriver en text med enklare händelseförlopp
Du skriver en text som har ett utvecklat händelseförlopp. Tankegångar finns som kan följas
Du skriver en text som har ett välutvecklat händelseförlopp. Tankegångarna är ordnade och knutna till varandra samt för berättelsen framåt.
Fantasi
Du kan med handledning använda din fantasi i din text.
Du kan skriva en text som innehåller prov på användandet av fantasi.
Du kan skriva en text som visar på utvecklad fantasi för att berika innehållet
Du kan skriva en text som visar på välutvecklad fantasi som både berikar och utvecklar texten.
Stavning, grammatik och skrivregler
Texten innehåller en del språkfel.
Texten har många språkliga fel men det stör inte förståelsen.
Texten har få språkfel.
Texten är språkligt korrekt.
Ordförråd
Du kan skriva en text med enkelt ordförråd.
Du kan skriva en text med gott ordförråd.
Du kan skriva en text med utvecklat ordförråd.
Du kan skriva en text med välutvecklat ordförråd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: