Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång och musik

Skapad 2018-02-14 19:33 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola
Barnen har visat på stort intresse för sång och att få spela instrument när vi sjunger. Musiken är ett språk som barnen har naturligt samt musiken utvecklar lyssnande, talet och känslor hos barnen.

Innehåll

Bakgrund

 • utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp......genom sång och musik

Mål: 

Att barnen får höra  sånger på ett lustfyllt sätt och berikar sitt ordförråd genom att lära sig nya texter och genom att sjunga räknesånger så hör barnen räknetalen 

Att få testa olika instrument, hur de låter och känns. Försöka spela i takt med sången. 

Att se och bekräfta alla barn. 

Att barnen ska få röra sig till musiken genom rörelsesånger. 

Metod - genomförande.

Innan maten,  varje dag, samlas vi på samlingsmattan och börjar sjunga " Och nu ska vi spela på trumman". Barnen får en trumma att slå på och vi skickar den vidare till alla har fått slagit på trumman och fått sitt namn uttalat. Vi låter sedan barnen välja ett sångkonst eller så får barnen en och en välja en sång att sjunga. Stötta barn som inte vågar säga någonting och att uppmuntra rörelsesånger. 

Dokumentation.

Vi dokumenterar genom fotografering eller spelar in.

Utvärdering

Vi utvärderar en gång vid termin eller vid behov.

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: