👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekgrupper

Skapad 2018-02-15 06:57 i Äppelgårdens förskola Ale
Förskola
Barnen får tillfälle att leka i samma återkommande grupp för att skapa nya lekrelationer.

Innehåll

Syfte: Vi har valt att använda oss av lekgrupper för att stärka och skapa nya relationer i gruppen. Syftet och målet med lekgrupperna är att barnen ska våga bjuda in nya kompisar i sin lek, lära känna gruppen och kompisarna bättre. Barnen ska få redskap för att lösa konflikter, för att kunna sätta ord på händelser och sina känslor. Vi vill att barnen ska utveckla tillit till sin egen förmåga och utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar. Syftet är även att ha ett tillåtande klimat. Fråga vad man tänkt och låta barnen förklara innan man säger om det går eller inte, tanken med det är att barnen ska göra likadant med sina kompisar. Att när en kompis gör något i leken så frågar man vad den tänkt innan man säger nej. Vi vuxna ska föregå med gott exempel.

Utförandet: Vi har delar in barnen i tre grupper, dessa grupper kommer vara fasta under en längre period. Grupperna är utformade så att barnen ska ha ett utbyte av varandra och ha möjlighet att hitta nya lekrelationer. En till två gånger i veckan har vi våra lekgrupper. Då delar vi upp oss på olika platser på avdelningen eller piazzan. Vi kan även vara med en grupp på Skrutten, om de är ute. Ibland kommer även en grupp gå ut och leka. Till en början så kommer vi pedagoger  med idéen om vad vi ska leka, men det är barnen som för leken vidare med våran stöttning och del i leken. Tanken är att ju längre vi har våra lekgrupper så kommer barnen få äga leken helt själva, med oss enbart som en del i leken. Lekarna kan vara varierande från gång till gång eller återkommande, beroende av barnens intresse. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016