Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum

Skapad 2018-02-15 11:30 i Östra Karups skola Båstad
Arbete kring universum
Grundskola 4 – 6 Fysik Svenska Svenska som andraspråk
Under perioden V.9 - 15 kommer du att få lära dig om hur universum uppstått, himlakropparnas rörelser och hur vi på jorden påverkas av det som händer i rymden. Du kommer också att få lära dig om historiska rymdupptäckter.

Innehåll

NO/FYSIK/ASTRONOMI

Syfte:

Centralt innehåll:

Ämne: NO/FYSIK/ASTRONOMI

Konkreta mål:

Du ska kunna

- förklara fenomenet Big bang

- förklara solens betydelse för liv

- förklara hur de olika himlakropparna rör sig i förhållande till varandra. 

- förklara hur dag och natt och olika årstider uppkommer. 

- ge exempel på några upptäckter inom astronomin och beskriva hur de påverkat oss.

- ge något exempel på hur man tidigare i historien förklarat astronomiska fenomen.

- förstå och använda dig av begreppen Big Bang, universum, galax, ljusår, himlakropp, gravitation, planet, stjärna, måne, satellit, komet, asteroid,  och meteor.

Undervisning:

Vi kommer att se filmer, läsa text i läroboken, jobba med arbetsuppgifter och vi kommer att berätta om rymden. Vi kommer att diskutera hur man såg på rymden förr, idag och i framtiden och ni kommer att få skriva vars en faktatext om ett avgränsat område som rör rymden.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma dina kunskaper genom att lyssna till dina resonemang, din faktatext och genom att du tillsammans med din grupp skapar greenscreenfilm om universum.

Uppgifter

 • Koll på NO Universum-vad du ska kunna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Sv SvA
Kunskapskrav fysik

-->
Du har ännu inte uppnått en godtagbar nivå men är på väg mot en godtagbar nivå
-->
Du har uppnått en godtagbar nivå och är på väg mot en högre nivå.
-->
Du har uppnått en högre nivå och är på väg mot en ännu högre nivå.
-->
Du har uppnått en ännu högre nivå och är på väg mot en ytterligare högre nivå.
Samtala och diskutera
Eleven kan ännu inte samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar ännu inte det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Himlakroppars rörelse
Dessutom beskriver eleven ännu inte och ger ännu inte exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för ännu inte enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Upptäckter
Eleven kan ännu inte berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Fy Sv SvA
Faktatext

-->
-->
-->
-->
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller ännu inte enkla beskrivningar, egna formuleringar eller viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Skriva texter
Du kan ännu inte skriva faktatexter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur eller med viss språklig variation.
Du kan skriva faktatexter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva faktatexter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Du kan skriva faktatexter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder du inte grundläggande regler för stavning, skiljetecken eller språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: