Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och väder vt-20

Skapad 2018-02-15 13:22 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Fysik
Under detta fysikavsnitt ska vi undersöka varför vissa saker flyter och vissa sjunker, försöka förstå vad värme är och vad som styr väder och vind.

Innehåll

Mål:

Efter arbetet med detta område ska du kunna:

Veta vad densitet, fasövergångar och temperatur är.

Vad händer när man värmer ett ämne.

Hur värme sprids.

Hur olika väder uppkommer

 

PLANERING:

Vecka 3

Astronomi

Start densitet

Vecka 4

Densitet och Arkimedes princip

Kap 2 i clio Värme och väder

kap 9 i clio kraft och tryck

Vecka 5

Värmeutvidgning, värmespridning och energi

Kap 4-6 och 8 i clio

 

Vecka 6

Mer värmelaborationer

Planera laboration

 

Vecka 7

Väder och klimatförändringar

Clio kap 10-11, 13-14

Provplugg

PROV

Torsdag 13/2

Vi läser Clio -Värme och väder och kap 9 i kraft och tryck

Extra: Spektrum fysik s.99-127 (light s.67-87)

 

BEDÖMNING:

Skriftligt prov 13/2

Laboration (planering, genomförande och rapportskrivning)

Vecka 9

Väder och klimatförändringar

Bedömning:

Lämna in skrivuppgift

 

Uppgifter

 • PPT

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
bedömning värme och väder vt-19

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som för energi, teknik, miljö och samhälle

Insats krävs
E
C
A
Samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

Insats krävs
E
C
A
Genomföra undersökningar och formulera frågeställningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

Insats krävs
E
C
A
Ha kunskaper om fysikaliska sammanhang och använda fysikens begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: