Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och vatten

Skapad 2018-02-15 18:55 i Trönö skola Söderhamn
Arbetsområde om luft och vatten åk 1-3.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Start v. 11 Luft och vatten finns omkring oss hela tiden och är livsnödvändigt för allt levande på jorden - både för oss männinskor, för växterna och för djuren. Den luft och det vatten som finns på vår planet har funnits här i flera miljoner år och ska räcka till alla.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Du ska lära dig:

 • Begreppen: syre, koldioxid, kväve, vattnets former (fast, flytande, gas), H20, hypotes, stelna, koka, avdunsta, smälta, lösning, blandning, filtrera.
 • vattnets kretslopp
 • fotosyntesen 

   

Hur ska vi lära oss detta?

Du får lära dig genom att:

 • experimentera med luft och vatten som dokumenteras
 • se film
 • göra en bild över fotosyntesen
 • göra en modell över vattnets kretslopp
 • läsa och lyssna till faktatexter
 • delta i diskussioner och samtal om luft och vatten
 • göra en modell av vattnets former
 • lära din en sång om H20

 

Vad som kommer att bedömas:

 •  att du vet varför luften är viktig
 •  att du kan och kan förklara begreppen: syre, koldioxid, kväve, vattnets former, (fast, flytande, gas), H20, hypotes, stelna, koka, avdunsta, smälta, lösning, blandning, filtrera
 • att du kan berätta om vattnets kretslopp
 • att du kan berätta om fotosyntesen

Hur du får visa vad du kan:

Din förmåga att:

 • förstå och använda dig av de ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
 • beskriva och dokumentera det som sker i experiment, se samband och dra slutsatser.
 • delta i samtal och diskussioner och kunna förklara och resonera kring de slutsatser du kan dra av experiment och det du lär dig under lektionerna.

Uppgifter

 • Film om vattnets former

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: