Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La musique et la guerre Vt-18

Skapad 2018-02-15 19:46 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Att redovisa en fransk musikartist/grupp Att läsa texter och prata om Frankrike under Andra världskriget
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Under detta arbetsområdet kommer vi att prata och läsa om  hur det var i Frankrike under Andra världskriget,  Vi kommer också att lyssna på fransk musik och därefter kommer ni att, i par, få välja en artist/grupp som ni redovisar  muntligt i gruppen.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Bedömning

Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter. - Ni läser serien Le destin de Marie i Bon voyage 4. Ni lyssnar på olika sångtexter. Vi ser en fransk film med franskt tal.
Formulera sig och kommunicera i tal  - Ni redovisar er artist muntligt.
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd - t.ex genom att ställa frågor, upprepa eller formulera sig på annat sätt. Du använder dig av ordbok för att slå upp okända ord.  
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används - genom att lära dig lite om franskspråkig musik och kända artister. Att diskutera och prata kring hur det var i Frankrike under Andra världskriget.

Bedömningen sker löpande under lektionstid och du visar att du kan genom att vara muntligt aktiv i de uppgifter ni gör. Ni förbereder en muntlig redovisning kring en artist som ni redovisar i gruppen.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Arbetsområdet sträcker sig från v. 10-17
Vi börjar med att läsa texten Un rappeur, mais qu'est-ce qu'il râpe? där vi också får lyssna på delar av franska låtar. Vi lyssnar också på andra franska sångare och därefter få ni välja någon franskpråkig artist eller grupp och göra ett arbete parvis.

Vi kommer också att gå igenom och träna på att använda de relativa pronomen qui/que.

Parallellt med musikarbetet kommer vi att läsa serien Le destin de Marie, som handlar om Andra världskriget och vi avslutar arbetsområdet med att se på en fransk film - La Rafle, som utspelar sig i Frankrike under Andra världskriget.

Veckoplanering:

 

mardi

Mercredi

jeudi

10

 

 

Studiedag

Skriva färdigt texten Ma ville

 

Läxa : Texten Ma ville lämnas in i Classroom

 

Kap 2 – Un rappeur! Qu’est-ce qu’il râpe?

11

 

 

Nationella prov Sv

 

 

Le destin de Marie A+B

Forts. text + uppgifter Kapitel 2

Läxa: text + glosor kap 2

 

Relativa pronomen:

qui – que ÖB sid 48-50

 

12

 

 

 

 

Le destin de Marie C+D

 

 

Välj en grupp/artist

 

Läxa : Relativa pronomen

 

Repetition: Att ställa frågor

ÖB uppg 7 och 8

 

13

 

Vacances de Pâques

 

Vacances de Pâques

 

Vacances de Pâques

 

14

Le destin de Marie E+F

 

 

 

 

 

Läxa: Intervjufrågor

 

Intervjuer

15

Le destin de Marie G+H

 

 

 

Nationella prov NO

Redovisning sång/artist

16

Le destin de Marie I+J

 

 

 

Nationella prov SO

 

Film – La Rafle

17

 

Nationella prov Eng

 

 

Film La Rafle

 

 

 

Utvärdering

Ni utvärderar skriftligt eller muntligt efter arbetsområdets slut.

 

Uppgifter

 • Un artiste/un groupe

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: