Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna VT 18

Skapad 2018-02-16 11:13 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Vi arbetar med världsreligionerna islam, judendom, buddhism och hinduism.
Grundskola 8 Religionskunskap
Nu är det dags att fördjupa er kring världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Ni ska i grupper få bilda familjer utifrån varsin religion. Varje grupp ska sedan presentera sin religion för klassen.

Innehåll

Det här ska vi lära oss om de olika religionerna:

 • Fakta om tankegångar, seder, handlingar, traditioner m.m.
 • Likheter och skillnader mellan de olika världsreligionerna 

Varje grupp ska göra:

 • Ett faktablad om sin religon (max 1 A4-sida) som ska delas ut till de andra grupperna 
 • Familjealbum (bildspel) där ni visar ex. olika traditioner, seder, platser, kläder, maträtter m.m.
 • 10 provfrågor (som ska delas ut till de andra grupperna) 
 • Svarsalternativ till provfrågorna (som lämnas in till Louise, så att hon kan göra ett Socrativeprov, 4 st alternativ till varje fråga)
 • Ordlista med 10 ord och ordförklaringar (som ska delas ut till de andra grupperna)

Enskild uppgift (som var och en alltså gör ensam):

 • Skriv och resonera kring likheter och skillnader som finns mellan de olika religionerna (max 1 A4-sida)

Så här ska vi jobba:

 • Grupparbete och enskilt arbete

Så här ska ni visa era kunskaper:

 • Genom aktivitet på lektionerna tillsammans med gruppen
 • Socrativetest 1 - faktafrågor om de olika religionerna
 • Socrativetest 2 - ordkunskap
 • Genom inlämning av faktablad, provfrågor, ordlista och bildspel (familjealbum)
 • Genom redovisning för klassen av det familjealbum som gruppen har gjort
 • Genom inlämning av den enskilda uppgiften

Uppgifter

 • Världsreligionerna gruppinlämning - faktablad, provfrågor + svar, ordlista

 • Socrativeprov 2 världsreligionerna ordlista

 • Socrativeprov 1 världsreligionerna faktafrågor

 • Socrativeprov 1 världsreligionerna faktafrågor

 • Socrativeprov 2 världsreligionerna ordlista

 • Socrativeprov 1 världsreligionerna faktafrågor

 • Socrativeprov 2 världsreligionerna ordlistan

 • Världsreligionerna gruppinlämning - Familjealbum

 • Världsreligionerna enskild inlämning - resonemang kring likheter och skillnader

 • Socrativeprov 1 världsreligionerna - faktafrågor

 • Socrativeprov 2 världsreligionerna - ordkunskap

Matriser

Re
Världsreligionerna

F
E
C
A
Grundläggande fakta och begrepp
Hur väl du kan fakta, tankegångar, ritualer, handlingar m.m. om de olika världsreligionerna.
 • Re  7-9
 • Re  E 9
Du har ännu inte visat kunskaper på E-nivå.
Du känner till de olika världsreligionerna. Du har grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra för en del fakta och begrepp.
Du känner väl till de olika världsreligionerna. Du har goda kunskaper inom området och kan förklara och utveckla olika fakta och begrepp. Du förstärker din kunskap med exempel.
Du känner mycket väl till de olika världsreligionerna. Du har mycket goda kunskaper inom området och kan förklara och utveckla olika fakta och begrepp. Du förstärker din kunskap med exempel och kan koppla kunskapen till olika sammanhang.
Likheter och skillnader
Hur väl du kan tolka och se likheter och skillnader mellan de olika världsreligionerna.
 • Re  7-9
 • Re  E 9
Du har ännu inte visat kunskaper på E-nivå.
Du reflekterar, med viss hjälp, kring de olika religionerna. Du kan göra enkla jämförelser. Du ger enstaka exempel på likheter och skillnader.
Du reflekterar kring de olika religionerna. Du gör jämförelser och drar egna slutsatser. Du ger flera exempel på likheter och skillnader.
Du reflekterar och resonerar på ett tydlig sätt kring de olika religionerna. Du lyfter fram flera likheter och skillnader genom att ge tydliga exempel som du beskriver och förklarar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: